mitozbolunme.com https://www.mitozbolunme.com Mitoz Bölünmü, Özellikleri ve Faydaları tr-TR hourly 1 Copyright 2019, mitozbolunme.com Tue, 28 Mar 2017 00:00:00 +0000 Mon, 21 Oct 2019 00:00:00 +0000 60 Bitki Hücresinde Mitoz Bölünme https://www.mitozbolunme.com/bitki-hucresinde-mitoz-bolunme.html Mon, 26 Nov 2018 08:12:04 +0000 Bitki hücresinde mitoz bölünme; Ana hücrenin bölünerek iki yeni hücre oluşturmasına mitoz bölünme denir. Mitoz sadece ökaryotik hücrelerde görülür. Mitoz, hücre döngüsünün bir parçasıdır. Mitoz da her hücrenin

Bitki hücresinde mitoz bölünme; Ana hücrenin bölünerek iki yeni hücre oluşturmasına mitoz bölünme denir. Mitoz sadece ökaryotik hücrelerde görülür. Mitoz, hücre döngüsünün bir parçasıdır. Mitoz da her hücrenin çekirdeğinde kromozomlar kendini eşitler. Mitoz bölünmede bir hücreden iki hücre oluşur. Mitoz bölünme, sitoplazma bölünmesi ve çekirdek bölünmeyi kapsayarak iki evrede gerçekleşir. Mitoz yani çekirdek bölünmesinde profaz, metafaz, anafaz, telofaz adı verilen dört evre görülür. Bu evrelerden önce hazırlık evresi diye adlandırılan interfaz evresi vardır.Bitki hücrelerindeki mitoz bölünme ile hayvan hücrelerindeki mitoz bölünme arasında benzerlikler olduğu gibi farklılıklarda vardır.Çekirdek bölünmesi evresinde hayvan hücresinde bulunan sentrozom gelişmiş bitki hücrelerinde yoktur. Sitoplazma bölünmesi evresinde hayvan hücrelerinde boğumlanma olurken bitki hücrelerinde boğumlanma görülmez. Bitki hücresinde iğ ipliklerini sitoplazma hazırlarken bunu hayvan hücrelerinde sentrozom yapar. Zigot oluşumu bittikten sonra mitoz bölünmede organizma gelişip  istenilen büyüklüğe erişince tamamen soma hücrelerinde ve bazı hücrelerde ömür boyu devam eder. İnterfaz yani hazırlık evresinden sonra çekirdek bölünmesi başlar. evrelerinden olan profaz da çekirdek zarı ve organeller erir. Kromatin iplikleri kısalıp kalınlaşarak kromozomları oluştururlar. Metefaz evresinde sentrozomlar iğ ipliklerini oluşturur. Anafaz evresinde kardeş kromatitlerin zıt kutuplara ulaşması ile anafaz evresi de tamamlanır. Telofaz da kutuplardaki kromozomlar çekirdek içine girer. İki ayrı çekirdek farklı kutuplarda meydana gelir. Çekirdek bölünmesi gerçekleştikten sonra hücrenin ortasından bölünür ve iki ayrı hücre oluşur. Bitki hücrelerinde bu aralamel oluşumuyla olur. Bitki hücresinde hücre çeperi bulunduğundan boğumlanma olmaz. Hücrenin  ortasında bulunan orta lamel zamanla ara plak oluşur. Orta lamel büyür ve kalınlaşır. Böylece sitoplazma yapılar iki yeni hemen hemen eşit olacak şekilde hücre oluşturur.

Mitoz hücre bölünmesi sırasında genetik bilgiyi ikiye böler; 
 • Mitoz bölünmede kromozom sayısı sabit kalır. 
 • Mitoz bölünmede kromozom sayısında değişiklik olmaz.Kalıtsal bilgi aynı kalır
]]>
Mitoz Bölünme Evreleri https://www.mitozbolunme.com/mitoz-bolunme-evreleri.html Mon, 26 Nov 2018 15:21:25 +0000 Mitoz bölünme evreleri, ana hücrenin bölünerek yeni hücre meydana getirmesi şeklinde tanımlanır. Mitoz ökaryotik hücrelerde görülen bir olaydır. Çok hücreli olan canlılarda büyüme, gelişme ve yaraların onarıl Mitoz bölünme evreleri, ana hücrenin bölünerek yeni hücre meydana getirmesi şeklinde tanımlanır. Mitoz ökaryotik hücrelerde görülen bir olaydır. Çok hücreli olan canlılarda büyüme, gelişme ve yaraların onarılmasına olanak tanır. Mitoz bölünmede bir hücreden iki hücre meydana gelir. Kromozom yapısında değişiklik olmaz ve kalıtsal olarak aynı kalır. Mitoz bölünmenin başlangıç aşamasını belirlemek imkansızdır. Bölünmeyle hücrelerde bazı değişiklikler olur. Hücre içeriği jel halini alır, metabolizma durarak çekirdek hacmi büyür. Kromatid iplikler belirgin bir hal alır ve boyanma oluşur. Mitoz bölünme beş aşamada gerçekleşir.

Mitoz bölünme evreleri nelerdir

İnterfaz evresi: Bu evre mitoz bölünmede hazırlık aşaması olarak bilinir. Bölünen hücrenin tekrar bölünmesi için yaşadığı bir hazırlık evredir. Hücre yaşamının en uzun evresi interfaz evresidir. Vücutta bir gün süren deri hücre bölünmesinin 22 saati bu evrede gerçekleşir. İnterfaz evresi kendi içinde G1, sentez ve büyüme2 olmak üzere üç evrede oluşur.

G1 evresi: Hücre büyüklüğü ve DNA hasarı bu evrede kontrol edilir. Eğer DNA eşleşmesi sırasında herhangi bir hasar oluşmuşsa hasar ortadan kalkana kadar hücre döngüsü durur.

Sentez evresi: G1 evresinden sonra bu aşamaya geçildiğinde hücre bölün emri alır. Emir alındıktan sonra bölünme önlenemez. Bu evre tamamlandıktan sonra büyüme evresine geçilir.

Büyüme evresi: Bölünmeden önceki hazırlık aşamasıdır. Bölünme için gerekli protein, moleküller ve ATP sentezi bu evrede sağlanır.

Profaz evresi: İlk önce çekirdek içinde olan kromozomlar, helozon şeklini alarak kıvrılmaya başlar. Bu aşamada kromozomlar kalınlaşır ve görülür hale gelir. Kalınlaşma anafaz evresine kadar devam eder. Eş kromozomlar birbirine ayıt edilmeyecek şekilde bağlı olur. Birbirine bağlı olan her bir kromozom kromatid olarak tanımlanır. Birbirine sentromerlerle bağlı olan kromozomlar ayrılarak her biri bir kutba geçer. Aralarda iğ ipliği vardır. Evre sonrasında doğru olan ipliklerle kromozom aralarında bağlantı kurulur. Çekirdek zarları erir ve kromozomlar stoplazma içine dağılır.

Metafaz evresi: Bu evrede kromozomlar iğ ipliklerinden tutunarak ekvator düzleminde tek sıra olacak şekilde sıralanır. Metafaz evresi kromozomların en iyi görüldüğü evredir. Kromozomlar kıvrıldıklarından V ve L şeklinde görülür. Ufak kromozomlar orta, büyükler ise etrafta görülür. Metafaz evresi 26 dakika içinde tamamlanır ve iki aşamada gerçekleşir.

Anaftaz evresi: Düzlemde bulunan kromozomlar anafaz evresinde kutuplara taşınır. İğ iplikleri vasıtasıyla kromzoomların yarısı bir tarafa diğer yarısı ise diğer tarafa gider. Kromozomlar kutuplara gittiklerinde anafaz evresi tamamlanır. Anafaz evresi ortalama 15 dakika içinde tamamlanır.

Telofaz evresi: Bu evrede kromozomların boyanma durumu daha azdır. Çekirdek zarı ağır şekilde oluşmaya başlar. Kromozomlarda uzama ve incelme gerçekleşir. Hücre metabolizması bu evrede çalışmaya başlar. Telofaz evresi başlangıcından itibaren yeni hücre oluşana kadar geçen süre ortalama yarım saat ile bir saat arasında değişir.

]]>
Mitoz Geçirmeyen Hücreler https://www.mitozbolunme.com/mitoz-gecirmeyen-hucreler.html Tue, 27 Nov 2018 02:36:21 +0000 Mitoz geçirmeyen hücreler, canlı yapısını oluşturan hücreler bölünerek çoğalır ve gelişip organizmayı büyütür. Bunu da mitoz bölünme adı verilen bir çeşit hücre bölünmesi olayıyla yaparlar. Mitoz bölünmeyle a Mitoz geçirmeyen hücreler, canlı yapısını oluşturan hücreler bölünerek çoğalır ve gelişip organizmayı büyütür. Bunu da mitoz bölünme adı verilen bir çeşit hücre bölünmesi olayıyla yaparlar. Mitoz bölünmeyle ana hücredeki kalıtım maddesi eşit miktarlarda, oluşan hücrelere geçer. Bu bölünme sonucu, ana hücrenin aynısı iki adet yavru hücre oluşur. Bu olay, tek hücreli canlılarda çoğalmayı sağlarken çok hücreli organizmada büyüme ve gelişmeye öncülük eder. Buna karşın insan vücudunda bulunan bazı hücrelerin bölünme özelliği yoktur. Bunlar; sinir, kas ve üreme hücreleridir. Bir hücrenin bölünebilmesi için çekirdeği olması gerekir. Fakat bazı hücrelerin çekirdeği yoktur. Örneğin alyuvar hücreleri çekirdeksizdir, çoğalamaz ve bir süre sonra ölür. Kas ve sinir hücreleri ise hiç bölünmezler. Karaciğer hücreleri ise normalde mitoz hücre bölünmesi geçirmezken, hücre kaybı olan olaylardan sonra kaybedilen hücrelerin yerine yenilerinin konulması maksadıyla bölünürler. 
Mitoz bölünme geçirmeyen hücreler,  sadece insan vücuduna özgü değildir. 
  
Mitoz bölünme geçirmeyen hücreler hangileridir
 •     Sinir hücreleri 
 •     Olgun memeli alyuvarları
 •     Çizgili kas hücreleri
 •     Yumurta ve sperm hücreleri 
 •     Retina hücreleri 
 •     Bitkilerin değişmez doku hücreleri
]]>
Mitoz Ve Evreleri https://www.mitozbolunme.com/mitoz-ve-evreleri.html Tue, 27 Nov 2018 16:49:29 +0000 Mitoz ve Evreleri; tek hücreli canlılar için üreme fonksiyonlarının yerine getirilmesi, çok hücreli canlılar için yenilenme, büyüme ve tekrardan oluşumun gerçekleşmesi ve devamlılığının sağlanması için belli bir olgunlu Mitoz ve Evreleri; tek hücreli canlılar için üreme fonksiyonlarının yerine getirilmesi, çok hücreli canlılar için yenilenme, büyüme ve tekrardan oluşumun gerçekleşmesi ve devamlılığının sağlanması için belli bir olgunluğa ulaşmış hücrenin kendisini kopyalayarak ikinci yeni bir hücrenin oluşumunun adı mitoz bölünme olarak adlandırılır. Mitoz bölünme evreleri 5 aşamadır. Bunlardan ilki hazırlık, kalan dördü bölünme evresidir.

İnsanlarda mitoz bölünmenin en yoğun olduğu dönem büyüme çağındaki çocuklardır. çocukların boylarının uzaması, kilolarının artmasını gerçekleştirir. Kuyruğu kopan kertenkelenin yeni kuyruk oluşturması ya da kolu kopan deniz yıldızının yeni kol oluşturması en güzel mitoz bölünme örnekleridir. 

Mitoz bölünme 5 aşamadan oluşur. Bunlar;
 • İnterfaz evresi
 • Profaz evresi
 • Metafaz evresi
 • Anafaz evresi
 • Telofaz evresi

İnterfaz Evresi

Bu aşama hazırlık evresidir. İnterfaz evresinde bölünmenin olabilmesi için gerekli olan organeller düzenlenir. Bu evrede 3 bölüme ayrılır. Bunlar; G1, S ve G2 dir.
G1 bölümünde, bölünmenin olabilmesi için gereken ATP, organel sayısı ve protein sentezi iki katına çıkarak DNA eşlemesi oluşur.

S bölümünde, tamamlanmış DNA eşlemesinin akabinde iki iplikli şekle gelen kromaozomların kromatidleri (ipliklerinden bir tanesi) sentromerler aracılığıyla birbirine bağlanır. Son bölüm olarak G2 bölümünde tüm bölümlerin hazırlıkları tamamlanmış olur. İnterfaz evresi yaklaşık olarak 24 saatte gerçekleşir.  

Profaz Evresi

İnterfaz evresinde eşlenen kromatidlerin kısalıp kalınlaşarak kromozomlara dönüşür. Bu yeni oluşacak hücre için gereklidir. Çekirdek zarı, çekirdekçik ve organeller dağılarak kromozomların kolayca hareket etmelerini sağlar. Bu evrenin bitmesine yakın bütün kromozomlar hücrenin ekvator bölgesinde sıralanarak profaz evresi sona erer.

Metafaz Evresi

Eşlenen kromatitler hücrenin orta kısmında halka şeklinde dizilirler. Bundan sonra sentrozomlar iğ iplikleriyle kromozomlara doğru yönelir.
Yeni oluşacak olan hücrelerin şekli yavaşça belirir ve hücre ekvator bölgesinden yavaşça boğum oluşturur. bu evrede kromozomlar en net şekilde görüntülenebilir.

Anafaz Evresi

Anafaz evresinde hücreler için ortak olan organellerde ikiye bölünmeye başlar. Öncelikle ikiye ayrılmış olan sentromerlerin kromatidleri birbirlerinden ayrılır ve bununla birlikte kromatidler, sentromerler ve iğ iplikleriyle birlikte ikiye bölünerek sağ ve sol tarafa doğru çekilmeye başlarlar. Bu aşamadan sonra anafaz evresi sona erer.

Telofaz Evresi

Bu aşama bölünmenin son aşamasıdır. Profaz evresinde kaybolmuş olan çekirdekçik, çekirdek zarı ve organeller tekrardan oluşmaya başlar.
DNA oluşumu tamamlanır. Hücre boğumlandığı yerden ikiye ayrılarak tamamen bölünmüş olur.
]]>
Mitoz Ve Mayoz Bölünme Evreleri https://www.mitozbolunme.com/mitoz-ve-mayoz-bolunme-evreleri.html Tue, 27 Nov 2018 18:06:32 +0000 Mitoz ve Mayoz Bölünme Evreleri; bir hücrenin çeşitli evrelerden geçerek yeni hücreler oluşmasına hücre bölünmesi denir. hücre bölünmesi ikiye ayrılır; Mitoz bölünmeMayoz bölünme Mitoz ve Mayoz Bölünme Evreleri; bir hücrenin çeşitli evrelerden geçerek yeni hücreler oluşmasına hücre bölünmesi denir. hücre bölünmesi ikiye ayrılır; 
 • Mitoz bölünme
 • Mayoz bölünme
Mitoz Bölünme 

Vücut hücrelerinin kromozom sayıları sabit kalarak iki yeni hücre oluşturmasına denir. Bu iki hücre kalıtsal olarak birbirinin aynısıdır. Mitoz bölünme tek hücreli canlılarda üremeyi sağladığı gibi, çok hücreli canlılarda büyüme, yenilenme ve onarımı sağlar. mitoz bölünme en çok gelişme çağındaki çocuklarda gerçekleşir. Bitkilerde ise  sınırsız tüm şartlarda gerçekleşir. 

Mitoz Bölünme Evreleri

Mitoz bölünmenin gerçekleşmesi iki aşamada gerçekleşir.
 • Çekirdek bölünmesi
 • Sitoplazma bölünmesi  
Çekirdek Bölünmesi

Hücrede gerçekleşen çekirdek bölünmesiyle iki çekirdekli bir hücre oluşur. Bu iki hücre çekirdeği birbirinin aynısıdır. bu evrelerin başında hazırlık evresi olarak da bilinen interfaz evresi gerçekleşir. İnterfaz evresi hücrenin normal evresidir. 
Profaz Evresi; Kromatinler kısalıp kalınlaşarak kromozomları oluşturur. Çekirdekçik ve çekirdek zarı hücre içinde kaybolur. Kromozomlardan kromatidler oluşur. 
Metafaz Evresi; Kromozomlar karşılıklı eşleşip hücrenin ekvator bölgesine dizilir. Eşleşen kardeş kromatidler bu evrede ayrılır.

Anafaz Evresi; iğ iplikleri zıt yönlere doğru çekilerek kardeş kromatidler birbirinden ayrılır.

elofaz Evresi; Profazda gerçekleşen olayların tersi gerçekleşir. Kromatidler tekrar kromatin iplik şekline döner. Çekirdek ve çekirdek zarı tekrardan oluşur.
 
B- Sitoplazma Bölünmesi
Hücre zarı, sitoplazma ve organellerin bölündüğü evredir. 

Mayoz Bölünme 

Mayoz bölünme yalnızca üreme hücrelerinde görülür. Mayoz bölünme sonucunda kromozom sayısı yarılanmış dört hücre oluşur. oluşan hücreler birbirinden farklıdır.
Mayoz bölünme; mayoz-1 ve mayoz-2 olarak iki aşamadan oluşur.

Mayoz-1; Bu safhada çekirdeğin kromozom sayısı artar, kromozomlar arası gen alışverişi yapılır. Kalıtsal varyasyonla kromozom çeşitleri oluşur. bu evre dört aşamada gerçekleşir.

Profaz-1; Anne ve babadan gelen homolog kromozomlar birbiriyle eşleşerek dört kromatidli yapıyı oluşturur. Buna sinapsis denir. 
Bu aşamada krossing over adı verilen olay gerçekleşir. Krossing over kromatin ipliklerin eşleşerek genlerini değiş tokuş etmesidir. tüm canlılardaki çeşitlilik krossing overdan kaynaklanır. 
Bu aşamanın sonuna doğru kromatin iplikler kısalıp kalınlaşarak kromozomları oluşturur. Çekirdek zarı kaybolur.

Metafaz-1; Dörtlü kromatidler hücrenin ekvator bölgesine dizilir.

Anafaz-1; Homolog kromozomlar birbirinden ayrılır ve zıt kutuplara doğru yönelir. 

Telofaz-1; Profaz aşamasının tersi olarak da bilinir. Kromozomlar kromatinlere dönüşürken çekirdek zarı oluşur. telofaz sonucunda iki çekirdekli bir hücre oluşur. 
 
Sitoplazma Bölünmesi-1
Sitoplazma ikiye bölünerek bir çekirdekli iki adet hücre oluşur.

Mayoz-2
Bu evre  mitoz bölünmeyle aynı özellik gösterir. Mitoz bölünmeden farkı interfaz evresinin bulunmayışıdır. 
4 safhadan oluşur;
 • Profaz- 2
 • Metafaz- 2 
 • Anafaz- 2
 • Telofaz- 2
Ardından sitoplazma- 2 aşaması gerçekleşerek dört tane yeni hücre oluşur.
]]>
Mitoz Ve Eşeysiz Üreme https://www.mitozbolunme.com/mitoz-ve-eseysiz-ureme.html Wed, 28 Nov 2018 12:31:11 +0000 Mitoz ve eşeysiz üreme; yeni hücrelerin elde edilmesi var olan hücrelerin bölünmeleri yolu ile oğul hücrelerin üretiminin gerçekleşmesi ile oluşur. Mitoz hücre bölünmesi çok hücreye sahip olan canlılarda büyüme, yenilenme v Mitoz ve eşeysiz üreme; yeni hücrelerin elde edilmesi var olan hücrelerin bölünmeleri yolu ile oğul hücrelerin üretiminin gerçekleşmesi ile oluşur. Mitoz hücre bölünmesi çok hücreye sahip olan canlılarda büyüme, yenilenme ve gelişmeyi sağlamakta iken tek hücreli canlılarda da eşeysiz üremeyi gerçekleştirmektedir. Hücrelerin yaşam süreleri sonunda bölünme geçireceği döneme gelindiği zaman hücre döngüsü meydana gelir. Bu hücre döngüsü hücre sitoplazmaları tarafından gerçekleştirilmektedir. Hücrenin bölünmesine neden olan etken hacim/yüzey alanının sürekli artış halinde olmasıdır. Hacim/yüzey oranının artması hücrenin madde alışverişine ve çekirdeğin işlevlerini yerine getirmesine mani olmaktadır. Hücrenin bölünmesi olayı çekirdeğin yönetimindedir böylelikle çekirdek emir ve komuta verdiğinde hücre bölünmeye geçer. Hücre döngüsü interfaz ve mitotik evre olmak üzere iki şekilde olmaktadır. Mitoz ve eşeysiz üreme hemen hemen birbirlerini doğuran olaylardır denilebilir. 

Mitoz bölünme evreleri;
 • Profaz evresi
 • Metafaz evresi
 • Anafaz evresi
 • Telofaz evresi
Mitoz bölünme esnasında hücrelerde yer alan kromozom sayısı sabit halde kalır. Mitoz bölünmede genetik çeşitliliğe rastlanmaz. Hücre bölünmesinin gerçekleşebilmesi için ilk olarak hücre kendini eşlemektedir. Kromatin iplikler yoğunlaşarak kromozom halini alır. Bölünme anında kardeş kromatit iplikler birbirlerinden ayrıldıkları için meydana gelen hücreler eş özelliklere sahiptirler. Mitoz asıl olarak çekirdek bölünmesi anlamına gelmektedir. Profaz evrede eşlenmiş durumda bulunan kromatit iplikler kalınlaşma özelliği gösterir. Metafaz evrede eş kromatit iplikler tek bir dizi haline geçer. Anafaz evrede kardeş yani eş kromatit iplikler birbirlerinden ayrılarak birbirine zıt olan iki kutba çekilir. Telofaz evrede ise kromozomlar yine kromatit ağlara dönüşür. Eşeysiz üreme hücrenin döllenmeye ihtiyaç duyulmaksızın kendi gövdesine benzer şekilde fertler oluşturmasına denir. Eşeysiz üremede sadece bir ata yer alır. Eşeysiz üremenin temeli mitoz bölünmeye dayanmaktadır. Mitoz ve eşeysiz üreme de meydana gelen bireyler tamamı ile birbirinin aynısı olma özelliğini taşırlar.
 
Eşeysiz üreme çeşitleri;
 • İkiye bölünebilme
 • Tomurcuklanma
 • Rejenerasyon yani yenilenme
 • Spor ile üreme
 • Vejetatif üreme
İkiye bölünme yolu ile gerçekleşen eşeysiz üreme türü bakterilerde, arkelerde, ve protistlerin bazılarında gerçekleşme gösterir. Tomurcuklanma asıl canlının bir kısmında hücre bölünmesi neticesinde meydana gelen tomurcuk biçimindeki çıkıntının gelişmesi ile yeni bir ferdin oluşması ile gerçekleşir. Rejenerasyon deniz yıldızı, planarya ve benzeri canlıların kopmuş olan vücuttaki bölümlerinin kendilerini tamamlama yoluna giderek yeni bireyler haline gelmesi olayıdır. Spor ile üreme mantarların eşeysiz üremeyi gerçekleştirdiği esnada çok sayıda spor oluşturması ile gerçekleşir. Vejetatif üreme üremede görevi bulunmayan organların çeşitli metotlar ile yeni fertler meydana getirmesidir. 
]]>
Bitki Hücresinde Mitoz Bölünme Evreleri https://www.mitozbolunme.com/bitki-hucresinde-mitoz-bolunme-evreleri.html Thu, 29 Nov 2018 01:06:59 +0000 Bitki Hücresinde Mitoz Bölünme Evreleri, Yapıları tek hücreden ibaret olan canlıların üremesini, çok hücreli canlıların büyüme ve yenileme işlemlerinin yapılması için gelişimini tamamlayan hücrelerin kendisini kopyala Bitki Hücresinde Mitoz Bölünme Evreleri, Yapıları tek hücreden ibaret olan canlıların üremesini, çok hücreli canlıların büyüme ve yenileme işlemlerinin yapılması için gelişimini tamamlayan hücrelerin kendisini kopyalayarak ikiye bölünmesi olayına "mitoz bölünme" adı verilmektedir. Bitkilerde bölünme, iki etapta meydana gelir. Birincisi sitokinez adı verilen sitoplamanın bölünmesi; ikincisi ise mitoz adı verilen çekirdeğin bölünmesidir. 

Bitki Hücresinde Mitoz Bölünme Evreleri Nelerdir

İnterfaz adı verilen hazırlık evresi olmak üzere profaz, metafaz, anafaz ve telofaz adı verilen toplam beş evreden meydana gelir.

İnterfaz Evresi: Hazırlık evresinde bölünmenin oluşması için gerekli olan organellerin düzenlenmeleri bitirilmiş olmalıdır. İnterfaz evre, G1, S ve G2 adı verilen üç kısımdan oluşur. G1 aşamasında bölünme için lüzumlu olan organel sayısı, ATP sentezi ve protein sentezi iki katına çıkarak DNA eşleşmesini başlatır. S aşamasında DNA eşleşmesinin tamamlanmasından sonra kromozomlar iki kromatite ayrılır ve bunlar birbirlerine sentromerler ile bağlanırlar. G2 aşamasında bölünmenin tüm hazırlıkları tamamlanır.

Profaz Evresi: Eşleşmiş olan kromatitler kısalarak kalınlaşırlar. Yeni hücreye gerekli olan kromozomlara evrilirler. Çekirdek zarı, çekirdekçik ve organeller kromozomların rahat hareket etmeleri için dağılarak kaybolurlar. Kromozomlar hücrenin ortasında dizilirler.

Metefaz Evresi: Hücrenin tam ortasında sıralanan kromozomlara sentrozomlar iğ ipliklerini yöneltirler. Hücre tam ortadan boğumlanır. Artık kromozomlar net olarak görülür.

Anafaz Evresi: Organeller iki hücre içinde ortak olarak bölünürler. Aynı anda kromatitler, sentromerler ve iğ iplikleri eşit olarak ikiye ayrılarak sağ ve sol hücrelere çekilmeye başlar. Kutuplaşma işlemin tamamlanmasıyla anafaz evre sonlanır.

Telofaz Evresi: Hücre bölünmesinin son evresinde daha önceki evrelerde kaybolan çekirdek zarı, çekirdekçik ve organeller her iki tarafta da oluşmaya başlar. Kromatitler ortaya çıkan çekirdeklerin içerisine girerek DNA oluşumunu tamamlar. Bu durumdan sonra boğumlanan yerden hücre ikiye ayrılarak yeni hücreler evrilmesini tamamlar.
]]>
Mitoz Bölünme https://www.mitozbolunme.com/mitoz-bolunme.html Thu, 29 Nov 2018 09:51:11 +0000 Mitoz bölünme, tek hücreli canlılarda üreme, çok hücreli canlılarda gelişme, yenilenme ve yenide oluşan faaliyetlerin devamlılığını sağlayabilmesi için belli bir düzeye ulaşmış hücrenin kendini kopyalaması v Mitoz bölünme, tek hücreli canlılarda üreme, çok hücreli canlılarda gelişme, yenilenme ve yenide oluşan faaliyetlerin devamlılığını sağlayabilmesi için belli bir düzeye ulaşmış hücrenin kendini kopyalaması ve ikinci hücre oluşturmasıdır. Bölünme bir hazırlık ve dört evre sonucu tamamlanır. Büyüme çağında olan çocuklarda mitoz bölünme çok fazla olur. Büyüme çağındaki çocuklarda boy uzaması, ağırlığın artması mitoz bölünmeye verilecek basit örnekler arasındadır.

Mitoz bölünme evreleri nelerdir

İnterfaz evresi: Hazırlık evresi olarak tanımalnan interfaz evresi, bölünmenin olabilmesi için gerekli olan orgenallerin düzenlenmesi bu evrede tamamlanır. G1, S VE G2 olmak üzere üç bölüme ayrılır. G1 bölünme için ATP sentezi, Organel sayısı ve protein sentezi iki kat artar. Bu aşamada DNA eşleşmesi başlamış olur. S evresinde DNA eşleşmesi tamamlanır ve kromozomlar iki iplik haline gelir. Her bir iplik, birbirine sentromerler ile birleşir G2 bölümünde önceki bölünme aşamaları tamamlanır. Bu evre 1 gün yani 24 saat içinde tamamlanmış olur.

Profaz evresi: İlk evrede eşleşen kromatinler profaz evresinde kısalır ve daha sonra kalınlaşır. Kalınlaşan kromatinler yeni bir hücre için kromozomlara dönüşür. Çekirdek zarı, organeller, çekirdekçik dağılarak yok olur. Bu sayede kromozomlar rahat bir şekilde hareket eder. Evrenin tamamlanmasına yakın kromozomlar hücre ortasında sıralanır. Sıralanma işleminin ardından profaz evresi tamamlanır.

Metafaz evresi: Bu evrede eşleşmiş olan kromotitler hücrenin orta kısmında halka oluşturur. Nadir durumlarda hücre ortasında dağınık şekilde de dizilebilirler. Dizilme işlemi sonrasında sentrozomlar iğ ipliklerini kromozomlara doğru iter. Yeni hücre artık yavaş yavaş belirginleşmeye başlar. Ekvatoral bölgede hücre boğumlanır. Kromozomlar bu evrede oldukça net şekilde gözlemlenir.

Anafaz evresi: Ortak organeller iki hücrede ortak şekilde bölünmeye başlar. Önce birlikte ikiye bölünen sentromerlerin eşlenen kromatitleri ayrılır. Kromatitler, sentromerleri ve iğ iplikleriyle beraber eşit şekilde ikiye bölünür. Bölünme sonrasında sağlı ve sollu olmak üzere kutuplara doğru yönelir. Kutuplara ulaşan kromatitler sayesinde evre tamamlanır.

Telofaz evresi: Mitoz bölünmenin en son evresidir. Profaz evresinde çekirdekçik çekirdek zarı ve organeller kaybolmuştur. Bu evrede tekrar oluşurlar. Kutuplara giden kromatitler yeniden oluşan çekirdek zarı içine girer. Bu aşamada DNA tamamlanır. Metafaz evresinde hücre meteryallerini bulunduran hücre boğumlanan bölgeden ayrılarak iki ayrı hücre şekline gelir.

Mitoz bölünme özellikleri

 • Mitoz bölünme tüm canlılarda olur ve bu en bilindik ve genel özelliğidir.
 • Mitoz bölünme tamamlandıktan sonra 2n kromozomlu bir hücre 2n kromozomlu iki hücre halini alır.
 • Mitoz bölünme sonrasında meydana gelen hücre birbiri ile tamamen aynı olur.
 • Zigot oluşumundan başlayarak ölüme kadar devam eder.
 • Mitoz bölünme ile meydana gelen kromozom sayısında hiç bir değişiklik olmaz.
 • Mitoz bölümde tek hücreli canlılarda çoğalmayı sağlar. Çok hücreli canlıların ise büyümesini ve gelişmesini sağlarken hücre yenilenmesini de gerçekleştirir.
 • Mitoz bölünme öncesinde hücre hazırlık aşamasına girer. Bu aşama interfaz olarak tanımlanır.
 • Çekirdek ve stoplazma olmak üzere mitoz bölünme iki aşamada oluşur.
]]>
Hayvan Hücresinde Mitoz https://www.mitozbolunme.com/hayvan-hucresinde-mitoz.html Fri, 30 Nov 2018 08:38:32 +0000 Hayvan hücresinde mitoz, mitoz bölünme tüm canlılarda görülen bir bölünme bölünme şeklidir. Bu mitoz bölünme sayesinde ana hücredeki kalıtım maddesi eşit bir şekilde yavru hücrelere geçer. Geçen bu hücreler sayesinde de Hayvan hücresinde mitoz, mitoz bölünme tüm canlılarda görülen bir bölünme bölünme şeklidir. Bu mitoz bölünme sayesinde ana hücredeki kalıtım maddesi eşit bir şekilde yavru hücrelere geçer. Geçen bu hücreler sayesinde de yavruda annesinin aynısı olarak dünyaya gelir. Mitoz bölünme ile yaşlanan veya yaralanan hücre yenilenerek yeni hücreler oluşturur. Ayrıca bir hücrenin mitoz bölünme gerçekleştirebilmesi için belirli bir olgunluğa ve büyümeye ihtiyacı vardır. Hayvan hücresinde mitoz bölünme ortadan ikiye ezilerek ayrılmaktadır. Bu tip mitoz bölünmeye de boğumlanma adı verilir.

Mitoz bölünmenin özellikleri; mitoz sonucu oluşan hücreleri değişmemektedir. Mitoz sonucunda bir hücreden iki yeni oluşabilir, mitoz sonucu oluşan hücrelerin kromozom sayısı değişmez. Vücut mitoz geçirir, tek hücreli canlılar mitoz sayesinde üreyebilir. Ayrıca hayvan hücresinde mitoz büyüklükleri birbirinden farklı olabilmektedir. 

Hayvan hücrelerinde sitoplazma bölünmesi; hayvan hücrelerindeki ekvator bölgesi dıştan içe doğru meydana gelen bir tür boğumlanma sonucu oluşur. Bu boğumlanma sitoplazmayı ikiye ayırıncaya kadar devam eder. Yeni hücreler ise bazen eşit bazende eşit olmayan büyüklükte oluşabilmektedir. Ancak genetik meteryal bakımından her iki hücrede aynı genetik yapıya sahiptirler ve kromozom sayılarda eşit olmaktadır.
 
]]>
Mayoz Ve Mitoz Bölünme Farkları https://www.mitozbolunme.com/mayoz-ve-mitoz-bolunme-farklari.html Fri, 30 Nov 2018 09:59:31 +0000 Mayoz Ve Mitoz Bölünme Farkları; Tüm canlılardaki hücreler bölünerek çoğalırlar. Hücrelerin yaşamlarını sürdürebilmesi, üreyebilmesi veya büyüyebilmesi için bölünmesi gerekir. Tek hücreli canlılarda üreme bölünme il Mayoz Ve Mitoz Bölünme Farkları; Tüm canlılardaki hücreler bölünerek çoğalırlar. Hücrelerin yaşamlarını sürdürebilmesi, üreyebilmesi veya büyüyebilmesi için bölünmesi gerekir. Tek hücreli canlılarda üreme bölünme ile gerçekleştirilirken çok hücreli canlılarda yaşamı sürdürebilme ve büyümek için bölünürler. Hücrelerde bölünme iki şekilde gerçekleşir. Bunlar mayoz bölünme ve mitoz bölünmedir.

Mayoz ve Mitoz Bölünme Farkları
 • Mitoz bölünmede her hücrede (n, 2n veya 3n) gerçekleşebilirken mayoz bölünmede sadece üreme (2n) hücrelerinde görülür
 • Çok hücreli canlılarda mitoz bölünme  vücut hücrelerinin devamlılığını ve büyümeleri sağlarken mayoz bölünmede üreme hücrelerinde görülür, üremeyi ve çeşitliliği sağlar.
 • Mitoz bölünmede vücudun tüm organlarında ve dokularda görülürken mayoz bölünme hayvanlarda ve çiçekli bitkilerde üreme organlarında görünür.
 • Mitoz bölünmede bölünme sonucunda oluşan hücrelerin kromozom sayısı ve yapısı bölünen hücre ile birebir aynı kalırken mayoz bölünmede bölünme sonucunda oluşan hücrelerin kromozom sayısı ve hücre yapısı bölünen hücreden tamamıyla farklıdır. 
 • Mitoz bölünmede bölünme sonucunda oluşan hücreler de birbirinin aynısı iken mayoz bölünmede bölünme sonucunda oluşan hücreler birbirinden farklıdır ve bölünen hücre üremeyi sağlar.
 • Mitoz bölünmede bölünme sonucunda iki adet hücre meydana gelirken mayoz bölünme sonucunda dört adet hücre oluşur.
 • Mitoz bölünmede çekirdek bölünmesi ve sitoplazma bölünmesi bir defa gerçekleşirken mayoz bölünmede iki defa gerçekleşir. 
 • Mitoz bölünmede çekirdek bölünmesi esnasında sinapsis tetrat ve krosing over olayları görülmezken mayoz bölünmede görülür.
 • Mitoz bölünmede üreme hücrelerinin birleşiminden oluşan zigotun ölümüne kadar devam ederken mayoz bölünmede ergenlik döneminde başlayarak üreme dönemi boyunca devam eder.
 • Mitoz bölünmede eşeysiz üremeyi gerçekleştirirken mayoz bölünme eşeyli üremeyi sağlar.
 • Mitoz bölünmede büyümeyi, gelişmeyi ve rejenerasyonu  sağlarken mayoz bölünmede böyle bir durum yoktur.
 • Mitoz bölünmede canlıların kendilerine has karakterlerinin sabit kalmasını sağlarken mayoz bölünme canlılardaki kalıtımsal çeşitliliği sağlar.
 • Mitoz bölünmede bölünme sonucunda oluşan hücreler tekrardan mitoz bölünme geçirebilirken mayoz bölünme sonucunda oluşan hücreler tekrardan mayoz geçiremez.
]]>
Mitoz Mayoz Nedir https://www.mitozbolunme.com/mitoz-mayoz-nedir.html Sat, 01 Dec 2018 06:54:24 +0000 Mitoz Mayoz Nedir, Canlıların büyüyüp gelişmesi, yaraların kapanabilmesi ve üreyebilmesi için mitoz ve mayoz bölünmeye ihtiyaçları vardır. Mitoz ve mayoz, hücrelerin bölünme şekillerine verilen adlardır. Canlılığın ve Mitoz Mayoz Nedir, Canlıların büyüyüp gelişmesi, yaraların kapanabilmesi ve üreyebilmesi için mitoz ve mayoz bölünmeye ihtiyaçları vardır. Mitoz ve mayoz, hücrelerin bölünme şekillerine verilen adlardır. Canlılığın ve üremenin arkasında yatan büyük sır bu bölünmelerde saklıdır. Ancak mikroskobun icadından sonra keşfedebildiğimiz bu bölünme türleri bizlere hayatın sırlarını anlatmaktadır.

Mitoz Bölünme

Mitoz bölünmede bölünen hücre ile yeni oluşan hücre (mutasyon gibi anormal durumlar istisnadır.) aynıdır.Bu bölünme türü genelde eşeysiz üreyen canlılarda görülür ve cinsiyet gibi kavramlar söz konusu değildir. Tek bir hücrenin kopyalanmasından oluşur. Bu sebeple çeşitlilik oluşmaz oluşan bütün yeni hücreler tek tiptir. DNA doğrudan kopyalandığından, ortam şartlarına karşı dayanıklılık değişmez. Bölünme çekirdek ve sitoplazma bölünmesi olarak ikiye ayrılır. Çekirdek bölünmesi 4 ana evreden oluşur. Bu evrelere profaz, metafaz, anafaz ve telofaz denir. Hücre belirli bir boyuta ulaştığında aniden bölünme başlayabilir. Önce kromozomlar kısalıp kalınlaşır. Daha sonra hücrenin ortasına dizilirler ve ikiye ayrılırlar. Ayrılan bu kromozomlar hücrenin kutuplarına çekilirler ve hemen ardından sitoplazma bölünmesi gerçekleşir. Bu şekilde ata hücrenin birebir aynısı iki hücre oluşmuş olur. Ortalama 30-60 dakika arasında bölünme tamamlanır.

Mayoz Bölünme 

Mayoz bölünme üreme organlarında oluşan bir bölünme türüdür.Sperm ve yumurta oluşturulurken mayoz bölünme gerçekleşir. Bu bölünme türü sayesinde canlılarda farklılıklar oluşur. Sadece üreme dönemlerinde mayoz bölünme kullanılır. Mayoz-1 ve Mayoz-2 olarak adlandırılan 2 ana evreden oluşur. Mayoz bölünme geçirmiş bir hücre tekrar mayoz geçiremez. Ancak mitoz olarak bölünebilir. Mayoz-1 den önce hücrede ön hazırlık söz konusudur. Hücre kendi DNA'sını kopyalar.Ardından profaz-1, metafaz-1, anafaz-1 ve telofaz-1 oluşur. İki ayrı hücreden gelen ve iki farklı DNA taşıyan kromozomlar neredeyse mitozdaki ile aynı evrelerden geçer. Bu bölünme sonucunda 4 farklı hücre oluşur. Oluşan hücreler ana hücreden farklı olarak ana hücrenin kromozom sayısının yarısı kadarına sahiptir. DNA sayısı da yarı yarıya azalır. Bölünme sırasında çekirdek ve hücre bölünmesi ikişer defa tekrarlanır.
]]>
Mayoz Mitoz https://www.mitozbolunme.com/mayoz-mitoz.html Sun, 02 Dec 2018 05:59:37 +0000 Mayoz Mitoz; Hücre bölünmesi canlılar aleminde rastlanılan önemli biyolojik olaylardan biridir. Hücreler bölünerek çoğalırlar. Hücrelerde mayoz mitoz bölünme olmak üzere iki tür bölünme vardır. Mayoz bölünme üre Mayoz Mitoz; Hücre bölünmesi canlılar aleminde rastlanılan önemli biyolojik olaylardan biridir. Hücreler bölünerek çoğalırlar. Hücrelerde mayoz mitoz bölünme olmak üzere iki tür bölünme vardır. Mayoz bölünme üreme hücrelerinin meydana gelmesi olayıdır. Mayoz bölünme ile üreme organlarında bulunan 2n kromozomlu üreme ana hücreleri n kromozomlu üreme hücrelerine dönüşür. Yani kromozom sayısı yarıya iner. Örnek, 2n=46 kromozomlu eşey ana hücreleri mayoz bölünme ile n=23 kromozomlu sperm (erkek üreme hücresi) yada yumurta (dişi üreme hücresi) oluşturur. 

Mayoz Bölünmenin Özellikleri
 • Mayoz bölünme geçiren hücre diploit kromozomludur. (2n)
 • Bölünme sonrası meydana gelen hücreler haploit kromozomludur. (n)
 • Mayoz bölünme çeşidinde birbirini takip eden iki tane iki bölünme gerçekleşir.
 • Gamet (eşey hücreleri) oluşumunu sağlar.
 • Bölünme başlamadan evvel eşey ana hücresi interfaz evresi geçirir.
 • Mayoz bölünmenin 1. aşamasında ana hücrenin yarısı kadar kromozoma sahip iki yavru hücre oluşur.
 • Mayoz bölünmenin 2. aşamasında kromozom sayısında değişiklik olmaz, 4 yavru hücre meydana gelir.
Mitoz Bölünmenin Özellikleri
 • Deri ve kas gibi tüm vücut hücrelerinde görülür.
 • Zigot oluşumundan başlar ve hayat boyu devam eder.
 • Çekirdek ve stoplazma bir defa bölünür.
 • Diploit (2n) kromozomlu bir hücreden yine diploit kromozomlu iki hücre meydana gelir.
 • Kromozom sayısı değişmez.
 • Bölünme sonrasındaki hücreler kalıtsal ve dış görünüş olarak birbirinin tıpa tıp aynısıdır.
 • Tetrat oluşumu, sinapsis ve krossing-over meydana gelmez.
 • İki aşamada meydana gelir. 
 • Çeşitlilik meydana getirmeden tür devamını sağlar.
Mitoz Bölünme Ve Mayoz Bölünme Arasındaki Farklar
 • Mitozda iki hücre oluşur. Mayozda dört hücre oluşur.
 • Mitoz vücut hücrelerinde görülür. Mayoz; üreme organlarında yer alan üreme ana hücrelerinde görülür.
 • Mitoz hayat boyu sürer. Mayoz üreme döneminde meydana gelir.
 • Mitoz kalıtsal devamlılık sağlar. Mayoz kalıtsal çeşitlilik sağlar.
 • Mitozda parça değişimi (krossing-over) yoktur. Mayozda parça değişimi (krossing-over) vardır.
 • Mitoz çok hücrelilerde büyüme, gelişme, yıpranan doku onarımını sağlar. Tek hücrelilerde üreme sağlar. Mayoz çok hücrelilerde üreme hücresi meydana getirir.
 • Mitozda eşeyli ve eşeysiz üremede görülür. mayoz yalnızca eşeyli üremede rastlanılır.
 • Mitozda tek çekirdek bölünmesi görülür. Mayozda iki çekirdek bölünmesi görülür.
 • Mitoz tüm canlılarda gözlemlenir. Mayoz eşeyli üreyen canlılarda gözlemlenir.
Mitoz Bölünme Ve Mayoz Bölünme Ortak Özellikleri
 • Bölünme öncesinde DNA eşlenmesi
 • Çekirdek zarının ve çekirdekçiğin erimesi
 • İğ ipliklerinin meydana gelmesi
 • Kardeş kromatitlerin birbirinden ayrılması (Mitoz Ve MayozII)
 • Mitotik evreler (profaz, metafaz, anafaz, telofaz, sitokinez)
]]>
8 Sınıf Mitoz Bölünme https://www.mitozbolunme.com/8-sinif-mitoz-bolunme.html Sun, 02 Dec 2018 14:57:30 +0000 8. Sınıf Mitoz Bölünme, Fen ve teknoloji dersinin ''Hücre Bölünmesi ve Kalıtım'' ünitesinin bir konusudur. Anahtar kavramları: kromozom,hücre bölünmesi, mitoz ve eşeysiz üremedir. Biyoloji dersinde anlatılan mitoz bölü 8. Sınıf Mitoz Bölünme, Fen ve teknoloji dersinin ''Hücre Bölünmesi ve Kalıtım'' ünitesinin bir konusudur. Anahtar kavramları: kromozom,hücre bölünmesi, mitoz ve eşeysiz üremedir. Biyoloji dersinde anlatılan mitoz bölünme konusunun aksine daha basit ve daha anlaşılır bir şekilde anlatılmaktadır. 8. sınıfta mitoz bölünme konusunun işlenmesindeki asıl amaç daha ileride gösterilecek olan biyoloji dersine temel oluşturmaktır. Temelin düzgün ve anlaşılır bir şekilde bireyde yer etmesi ilerideki öğrenmeyi ve karmaşık anlatımın düzgün bir biçimde oturmasını kolaylaştıracaktır. 8. sınıfta öğretilen mitoz bölünmede evreler, mitoz bölünmenin genel özellikleri anlatılırken 10. sınıf biyoloji dersinde anlatılacak olan mitoz bölünme konusunda hücre döngüleri, interfaz evresinin detaylı anlatımı, mitokit evre, profaz, metafaz, anafaz, telofaz, bitki hücresinde mitoz ve sinekinez gibi konular anlatılmaktadır. Nitekim 10. sınıf biyoloji 8. sınıf fen ve teknoloji dersinin devamı niteliğindedir. Bu nedenle 10. sınıfta gösterilecek olan mitoz bölünme konusunu tam olarak kavrayabilmek adına 8. sınıfta gösterilen mitoz bölünme konusunun bireyde iyi bir temel oluşturması gerekmektedir.

Mitoz bölünme nedir

Mitoz bölünme hem tek hücreli hem çok hücreli canlılarda görülen bir bölünme türüdür. Mitoz bölünme sonucunda ana hücre ile aynı kalıtım maddelerine sahip iki yeni yavru hücre oluşur. Yeni oluşan yavru hücreler her anlamıyla ana hücreye benzerler. Genel olarak bütün canlılarda 2n kromozomlu vücut hücrelerinde görülen ve tek bir hücreden iki yeni hücre oluşturan bölünme türüne mitoz bölünme denir.

8. sınıf mitoz bölünme ders konusu 
 • Vücut hücrelerinde görülür.
 • Döllenmeden başlayarak yaşam boyu devam eden bir süreçtir.
 • Çekirdek ve sitoplazma bir kere bölünme yaşar.
 • 2n kromozomlu bir hücreden 2n kromozomlu 2 yavru hücre oluşur.
 • Bölünme sonucunda oluşan 2 yavru hücre de ana hücreyle aynı kalıtsal yapıya sahiptir.
 • Bölünme sonucunda oluşan hücrelerin kromozom sayılarında herhangi bir değişme meydana gelmez.
 • Bölünme başlamadan önce hücre bölünmeye hazırlık dönemi yani interfaz geçirir.
 • Çekirdek bölünmesi ve sitoplazma bölünmesi olmak üzere iyiye ayrılır.
 • Türün devamlılığını sağlayan bir özelliğe sahiptir.
Mitoz bölünme evreleri

Mitoz bölünme birbirini takip eden evreler bütününden oluşmaktadır. Bu evreler sırasında çekirdeğin ve sitoplazmanın bölünmesi ile 2 yavru hücre oluşur. Kalıtım maddesi bölünmenin erken evresinde kısalıp kalınlaşarak kromozom adı verilen yapıları oluşturur.
 • Hazırlık Evresi: Hücre büyüyerek kromozomları eşler böylece birer kromozom kopyası yapar.
 • 1.Evre: Mitoz bölünmenin ilk evresidir. Bu evrede kromotin iplikleri sarmal bir şekilde kıvrılarak kısalıp kalınlaşır ve böylece kromozomlara dönüşür. Her kromozom kardeş kromotitler birbirinin tıpa tıp aynı iki iplikçikten oluşur. Kromozomda bulunan kromotitler sentriyoller aracılığıyla iğ ipliklerine tutunurlar. Eşleşen sentriyoller birbirinden ayrılarak kutuplara çekilirken aralarında iğ iplikleri oluşmaya başlar. Bu evrede çekirdek zarı ile çekirdekçik kaybolur.
 • 2.Evre: Eşleşmiş kromozomlar hücrenin merkezine doğru ilerler. Hücrenin ortasında bir sıra halinde dizilirler.
 • 3.Evre: Dizilen kromozomların kromotitleri birbirinden ayrılır. Her bir iğ ipliklerinin yardımıyla hücrenin bir kutbuna doğru çekilir. Bu evrede sitoplazma bölünmeye başlar.
 • 4.Evre: Kutuplara çekilmiş olan kromozomlar tekrar ipliksi bir yapıya dönüşerek uzar ve belirsizleşmeye başlar. İğ iplikleri kaybolur. Çekirdek yeniden belirmeye başlar ve çekirdek zarı oluşur.
 • 5.Evre: Hücre bölünerek 2 yeni yavru hücre oluşur. Böylece mitoz bölünme tamamlanmış olur.
]]>
Mitoz Hücre Bölünmesi https://www.mitozbolunme.com/mitoz-hucre-bolunmesi.html Mon, 03 Dec 2018 09:55:48 +0000 Mitoz Hücre Bölünmesi; hücrenin ikiye bölünerek yeni iki hücre oluşmasına denir. Mitoz bölünme sadece ökaryotik hücrelerde gerçekleşir. Genelde ardından hücre zarı ve sitoplazma bölünmesi gerçekleşir. Buna sitokinez denir Mitoz Hücre Bölünmesi; hücrenin ikiye bölünerek yeni iki hücre oluşmasına denir. Mitoz bölünme sadece ökaryotik hücrelerde gerçekleşir. Genelde ardından hücre zarı ve sitoplazma bölünmesi gerçekleşir. Buna sitokinez denir. Sitokinezin sonucu olarak organellleri ve geride kalan hücre elemanları aynı olan iki hücre oluşur. 

Mitoz hücre bölünmesi tek hücreli canlılarda ve çok hücreli canlılarda görülür. Mitoz bölünmeyle asıl hücredeki kalıtımsal maddeler eşit olarak bölünen yavru hücrelere geçer. Mitoz bölünme sonucunda iki yeni hücre oluşur.  Oluşan yavru hücreler ana hücrenin aynısıdır. Mitoz bölünme tek hücreli canlılarda üremeye yardımcı olurken çok hücreli canlılarda büyümeye ve yenilenmeye yardımcı olur. 

Ana hücre bölünmeye başlamadan önce hazırlık evresi olan interfaz evresine geçer. interfaz hazırlık evresidir ve asıl bölünme evresi değildir.
 • interfaz evreside canlı normal seyrindedir. Yani; büyür, beslenir ve biyokimyasal tepkimeler gerçekleştirir. Bunun yanı sıra eğer hücre bölünecekse, bölünmeyle ilgili olaylar bu evrede gerçekleşir. 
 • İnterfaz evresinde görülen olaylar;
 • Kromozomlar eşlenir ve hücre içi kalıtımsal maddeler iki katına çıkar.
 • Kromatitler oluşur. Kromatid kromozomun eşlenerek iki iplikli hale gelmesi ve her ipliklerinden birine verilen isimdir. Kromatidleri birbirine sentromerler bağlar.
 • Hücre bölünme için gerekli olan ATP, RNA, ve protein sentezi gibi metabolik faaliyetleri hızlandırır.
Mitoz bölünme çekirdek bölünmesi ve sitoplazma bölünmesi olarak ikiye ayrılır.

Çekirdek Bölünmesi

Hücre bölünürken çekirdekte bölünür. çekirdek bölünmesi  gerçekleşirken interfaz bölünmesi gerçekleşmez. Çekirdek bölünmesi 4 evrede tamamlanır. Bunlar; profaz, metafaz, anafaz, telofazdır.

Profaz: Kromatidler kısalıp kalınlaşarak kromozomları oluşturur. Bu aşamada kromozomlar net olarak görülebilir. Bu evrede çekirdek zarı, çekirdekçik ve organeller kaybolmaya başlarlar.

Metafaz: İğ iplikleriyle birbirlerine tutunan kromozomlar hücrenin ekvator bölgesine dizilir. kromozomların kromatidleri ikiye ayrılır ve kromatidler birbirinden ayrılır. 

Anafaz: Kromatidler kutuplara doğru hareketini bitirirler. 

Telofaz: Hücre boğumlandığı yerden iki eş hücre olarak tamamıyla bölünür.

Sitoplazma Bölünmesi

Çekirdek bölünmesi tamamlandıktan sonra sitoplazma da bölünür. Sitoplazma bölünmesinin ardından mitoz bölünme tamamlanmış olur. 
]]>
Mayoz Ve Mitoz Bölünme https://www.mitozbolunme.com/mayoz-ve-mitoz-bolunme.html Tue, 04 Dec 2018 06:37:58 +0000 Mayoz ve mitoz bölünme, Canlılarda üreme iki şekilde meydana gelir. Bu bölünme işlemleri ise mayoz ve mitoz bölünmedir. Mayoz ve mitoz bölünme sonucunda bir hücreden birçok hücre oluşur. Bu sayede de yeni bireyler meydana geli Mayoz ve mitoz bölünme, Canlılarda üreme iki şekilde meydana gelir. Bu bölünme işlemleri ise mayoz ve mitoz bölünmedir. Mayoz ve mitoz bölünme sonucunda bir hücreden birçok hücre oluşur. Bu sayede de yeni bireyler meydana gelir. Mayoz ve mitoz bölünme çeşitleri birbirinden farklı şekillerde yeni hücreler meydana getirir. Şimdi ise sizler ile birlikte mayoz ve mitoz bölünme nedir, nasıl oluşur bunu öğreneceğiz. 

Mitoz bölünme

Mitoz bölünme vücut hücrelerinde meydana gelen bir bölünme çeşididir. Mitoz bölünme sonucunda iki hücre meydana gelir. Bu hücreler birbirinden farklı özelliklere sahip değildir. İki hücrede kalıtsal özellikler ve şekil bakımından birbirinin aynısıdır. Mitoz bölünme tek hücreli olan canlılarda çoğalmayı yani üremeyi sağlar iken çok hücreli canlılarda onarım ve yenileme işlemi yapar. Vücutta yıpranan ve hasara uğrayan hücrelerin yenilenmesini sağlar. İnsanlarda mitoz bölünme daha çok sinir hücreleri, kas hücreleri ve kan hücrelerinde oluşmaktadır.

Mitoz bölünmenin evreleri:
 • Çekirdek bölünmesi: Çekirdek bölünmesi sonucunda iki yeni hücre meydana gelir. 
 • İnterfaz: Çekirdek bölünmesi sonucu oluşan hücre interfaz evresinde büyüyerek olgunlaşır. İnterfaz evresinin sonunda ise DNA kendini eşlemeye başlar.
 • Profaz: Profaz evresinde kromatin iplikler önce kısalmaya daha sonra ise kalınlaşmaya başlar. Bu kısalıp kalınlaşma ise kromozom oluşumunu sağlar. Profaz evresinde kardeş kromotidler oluşurken çekirdek zarı da erimeye başlar.
 • Metafaz: Kromozomlar hücrenin orta kısmına gelerek düzenli bir şekilde dizilmeye başlar. Profaz evresinde oluşan iğ iplikleri ise sentromerlere tutunur. Ve kardeş kromotidler ikiye bölünerek birbirinden ayrılmaya başlar.
 • Anafaz: Daha önceden oluşmuş olan iğ iplikleri birbirinden ayrılmaya başlar 
 • Telofaz: Son evre de artık iğ iplikleri de kaybolmaya çekirdek ve çekirdek zarı yeniden oluşmaya başlar.
 • Sitoplazma bölünmesi: Oluşan iki hücreye sitoplazma ve organel dağılımı sitoplazma bölünmesinde meydana gelir. Hayvanlarda sitoplazma bölünmesi boğumlanma yaparak oluşurken, bitkilerde ara lamel sonucunda meydana gelir.
Mayoz bölünme

Mitoz bölünmeden farklı olan mayoz bölünme eşey hücreleri olan gonadlarda oluşur. Mayoz bölünme sonucunda insanlarda ki kromozom sayısı yarıya düşer ve dört yeni hücre oluşur. Oluşan bu dört hücrede kalıtsal çeşitlilik oluştuğu için birbirinden farklı özelliklere sahiptir. Mayoz bölünme sonucunda sperm, yumurta ve polen hücreleri meydana gelir.

Mayoz bölünmenin evreleri

Mayoz- 1: Mayoz birde kromozom sayısında artış gözlemlenir. Ayrıca hücreler arasında da gen alış verişi meydana gelir. Bu yüzden oluşan hücreler birbirinden farklıdır.
 • İnterfaz: Hücrelerin olgunlaşmaya başladığı evredir.
 • Profaz-1: Homolog kromozomlar birbirine bağlanarak 4 kromotidli bir yapı oluşturur. Ayrıca genler arasında krosing- over dediğimiz gen alışverişi oluşur. Bu evrenin sonuna doğru kromozom oluşumu başlarken, çekirdek zarı kaybolur.
 • Metafaz-1: Bu evrede dörtlü kromotidler hücrenin ortasına dizilir. 
 • Anafaz-1: Hücrenin ortasına dizilen homolog kromozomlar birbirinden ayrılmaya başlar.
 • Telofaz: Çekirdek zarı oluşmaya başlar.
 • Sitoplazma bölünmesi: Hayvanlarda ve bitkilerde sitoplazma bölünmesi farklı şekillerde gerçekleşir. Oluşan hücrelerin şekil ve genetik olarak farklıdırlar.
Mayoz-2: Mayoz bölünmenin ikinci evresi mitoz bölünmeye benzer. Fakat birkaç yönden farklılık göstermektedir. Mayoz-2 de telofaz evresi gözlemlenmez ayrıca da kardeş kromozomlarda eşleşme olmaz. Mitoz bölünme gibi n kromozomlu dört yeni hücre oluşur. 
 • Profaz-2
 • Metafaz-2
 • Anafaz-2
 • Telofaz-2
 • ]]> Mayoz Mitoz Bölünme https://www.mitozbolunme.com/mayoz-mitoz-bolunme.html Tue, 04 Dec 2018 16:34:10 +0000 Mitoz ve mayoz bölünme, Hücre bölünmesinin türleridir. Hücre bölünmesi, bir hücreden yeni bir hücre oluşmasıdır. Mitoz bölünmede, bir hücreden iki hücre oluşur ve bölünmeden sonra kromozom sayısı aynı kalır. Çeşitl Mitoz ve mayoz bölünme, Hücre bölünmesinin türleridir. Hücre bölünmesi, bir hücreden yeni bir hücre oluşmasıdır. Mitoz bölünmede, bir hücreden iki hücre oluşur ve bölünmeden sonra kromozom sayısı aynı kalır. Çeşitlilik yoktur. Mitoz bölünme; n, 2n, 3n kromozomlu hücrelerde gerçekleşir. Retina hücreleri, sinir hücreleri, çizgili kas hücreleri, bitkilerin değişmez dokuları, olgun memeli akyuvarları, sperm ve yumurta hücresi mitoz bölünme geçirmez. Tek hücrelilerde çoğalmayı sağlar. Çok hücrelilerdeyse; yenilenme, büyüme ve gelişmeyi sağlar. Ayırca mitoz bölünme; erkek arılarda, çiçeksiz bitkilerde ve alglerde üreme hücrelerinin oluşumunu sağlamaktadır.

  Mitoz Bölünme Evreleri

  İnterfaz: Hem mitoz bölünme hem de mayoz bölünme için geçerlidir. Bu hazırlık aşamasında gerçekleşen olaylar şunlardır:
  • Kromozomlar birbirini eşler ve kalıtımsal maddeler iki katına çıkarılır.
  • Kromozomun eşlenmesiyle beraber, iki iplikli yapı haline gelen kromozomun her bir ipliğine "kromatit" denir. Bu kromatitler, birbirlerine sentromerlerle bağlanırlar.
  Profaz: Bu evrede; kromozomlar kısalır, yoğunlaşır ve çekirdek zarı kaybolur. Profazın bitmesine yakın bütün kromozomlar, hücrenin ekvatoral bölgesinde sıralanır ve bu evre sona ermiş olur.

  Metafaz: Bu evrede; iki kopya olmuş kromozomlar iğciğin merkezinde dizilir. Sentrozomlar iğ ipliklerini kromozomlara yönlendirmeye başlamıştır. Yeni hücrenin oluşumunun belli olmaya başlamıştır ve hücre ekvatoral bölgeden boğumlu hale gelmiştir. Kromozomların en net görüldüğü evredir.

  Anafaz: Bu evrede; ortak olan organeller, iki hücre için de eşit olarak bölünürler.Kromozomlar, birbirlerinden ayrılarak kendi kutuplarına çekilmeye başlarlar. Kromozomların kutuplara ulaşmaları ile bu evre sonlanır.

  Telofaz: Bu son evrede; organeller, çekirdek zarı ve çekirdekçik iki taraf için de oluşmaya başlar. Kutuplardaki kromozomlar, çekirdek zarına girerek DNA'yı tamamlar. İki hücrenin materyallerini barındıran bu tek hücre ortadan boğumlanarak ayrılır ve iki hücre meydana gelir.Böylelikle mitoz bölünme tamamlanmış olur.

  Mayoz Bölünme Evreleri

  Eşeyli üreyen canlılarda, üreme hücrelerinin oluşumunu  sağlayan bölünme biçimidir. Bölünme sonrasında kromozom sayısı yarıya iner. Bu da tür içi kromozom sayısının aynı kalmasını sağlar.

  Profaz-I: Homolog kromozomlar yan yana dizilerek tetraları oluşturur. Parça değişimi gerçekleşir.

  Metafaz-I: Kromozomlar hücrenin orta tarafında dizilirler.

  Anafaz-I: Kromozomlar zıt kutuplara çekilirler.

  Telofaz-I: Çekirdek zarı ve kromatin iplikler oluşur. Böylece çekirdek bölünmesi tamamlanmış olur. Sitoplazma bölünmesinden sonra Mayoz II başlar.


  ]]>
  Mitoz Bölünme Özellikleri https://www.mitozbolunme.com/mitoz-bolunme-ozellikleri.html Tue, 04 Dec 2018 17:39:29 +0000 Mitoz Bölünme Özellikleri, Mitoz bölünme tek hücreli canlılardan çok hücreli canlılara kadar her canlı türünde gözlenen bölünme türüdür. Mitoz bölünme ile ana hücredeki kalıtım genleri eşit miktarda ayrılarak bölüne Mitoz Bölünme Özellikleri, Mitoz bölünme tek hücreli canlılardan çok hücreli canlılara kadar her canlı türünde gözlenen bölünme türüdür. Mitoz bölünme ile ana hücredeki kalıtım genleri eşit miktarda ayrılarak bölünen hücrelere geçer. Ana hücreden bölünen hücreler tıpatıp ana hücreye benzeyerek ana hücrenin tüm özelliklerini taşır. Mitoz bölünme sonucunda yaralanan ya da yaşlanan hücrelerin yerlerini yenileri alır. Canlıların büyümesini sağlayan canlıların hücre sayılarının mitoz bölünme ile artmasıdır. Mitoz bölünmede olgunlaşmış bir hücreden 2 yeni hücre meydana gelir. Mitoz tek hücreli canlılarda üremeyi sağlar.

  Mitoz Bölünme Özellikleri Nelerdir
  • Bütün canlılarda ve 2n kromozomlu vücut hücrelerinde görülmektedir.
  • 2n kromozomlu hücreden tekrar 2n kromozomlu hücre meydana gelir.
  • Bölünme sonucunda oluşan yeni hücrelerin kromozom sayıları değişmez, sabit kalır.
  • Mitoz bölünme sonucu oluşan yeni hücrelerin boyutları farklı olabilir.
  • Mitoz bölünmeden kalıtsal özellikler değişmez ve bu durum da türün devamlılığını sağlar.
  • Çekirdek ve stoplazma bölünmesi olarak iki evrede görülmektedir.
  • Sinir hücreleri, yumurta hücreleri ve sperm hücreleri mitoz bölünme geçirmezler.
  • Yaşam boyu devam eden bir bölünme türüdür.
  • Tek hücreli canlılarda çoğalmayı, çok hücreli canlılarda ise büyümeyi, gelişmeyi, yıpranan dokuların iyileşmesini ve yıpranan dokuların yerlerine yenilerinin yapılmasını sağlar.
  • Bölünme sonrasında bölünen hücreler birbirinin tamamen aynısıdır.
  • Bitkilerde mitoz bölünme daha farklı gerçekleşir.
  • İnsanlarda gerçekleşen mitoz bölünme, hayvanlarda gerçekleşen mitoz bölünmeyle aynıdır.
  Mitoz Bölünme Evreleri

  Profaz: Kromatin iplikleri kısalıp kalınlaşarak kromozomları oluşturur. Bu evre mikroskop yardımı ile görülebilir. Oluşan kromozomların arasında iğ ipliği denilen iplikler de bu evrede meydana gelir. Bu evre tamamlanırken çekirdek zarı ve çekirdekçik erimeye başlar.

  Metafaz: İğ ipliklerine bağlı olan bütün kromozomlar hücrenin ortasına dizilir.Bu evre kromozomların en belirgin göründüğü evredir.Bütün kromozomlar ikiye ayrılır ve hücrenin kutuplarına doğru çekilmeye başlarlar.

  Anafaz: Kromatitlerin hücrenin kutuplarına ilerleyişi bu evrede gerçekleşir.Kardeş kromozomların hareketi durduğunda bu evrede sona erer.

  Telofaz: Son evrede hücre boğumlama adı verdiğimiz bir bölünme tekniğiyle ortadan ikiye bölünür.
  ]]>
  Mitoz Bölünme Aşamaları https://www.mitozbolunme.com/mitoz-bolunme-asamalari.html Wed, 05 Dec 2018 10:40:30 +0000 Mitoz bölünme aşamaları: Mitoz bölünme neredeyse bütün canlılarda görülen bir hücre bölünmesi olayıdır.Mitoz bölünmede kalıtımsal bütün özellikler tamamen yeni hücreye aktarılır. Bu yeni oluşan hücreler bölündü Mitoz bölünme aşamaları: Mitoz bölünme neredeyse bütün canlılarda görülen bir hücre bölünmesi olayıdır.Mitoz bölünmede kalıtımsal bütün özellikler tamamen yeni hücreye aktarılır. Bu yeni oluşan hücreler bölündüğü hücreyle tamamen aynıdır. Mitoz bölünme genel olarak doku hasarlarının onarılmasında kullanılır. Tek hücreli canlılarda ise üreme bu yolla gerçekleşir.

  Hücrenin ne zaman bölüneceği tam olarak kestirilemez fakat hücre bölünmeden önce bir takım ön hazırlık evresinden geçer.Bu evreye interfaz denir.Kromozom adını verdiğimiz hücre elemanları bu evrede kendilerini kopyalayarak tam olarak iki kat artarlar. Kendilerini kopyalayan bu kromozomların her bir kopyasına kromatit denir. Bu evrede hücrenin sentezlediği ATP, RNA ve protei gibi maddeler artar. Ön hazırlık tamamlandıktan sonra iki ana bölünme evresi olan çekirdek bölünmesi ve sitoplazma bölünmesi gerçekleşir. Çekirdek bölünmesi 4 farklı evreden sonra gerçekleşir. Sırasıyla, profaz, metafaz, anafaz ve telofaz.

  Çekirdek bölünmesi: 

  Profaz: İplik yumağına benzeyen kromatin ipliği kısalıp kalınlaşır ve kromozomları meydana getirir. Bu mitoz bölünme aşamasında kromozomlar mikroskop yardımıyla görülebilir hale gelir. İğ ipliği adı verilen elemanlar oluşmaya başlar.

  Metafaz: İğ iplikleri tarafından tutulan kromozomlar hücrenin orta kısmına dik bir şekilde dizilmeye başlarlar.Bir üstte bir altta olmak üzere birbirlerine bağlı olan bu kromatitler tam ortadan iğ ipliklerine bağlıdırlar. Kromatitler arasındaki bağ kopar ve iğ iplikleri yardımıyla hücrenin kutuplarına doğru hareket etmeye başlarlar.

  Anafaz: Kromatitler kutuplara ulaşıp durdukları ana kadar geçen süreye verilen isimdir.Bu mitoz bölünme evresi kromatitler durduğu an sona erer.

  Sitoplazma bölünmesi:

  Çekirdek bölünmesinin tamamlanmasının ardından bu mitoz bölünme aşamaları arasındaki sitoplazma bölünmesi başlar. Bu evre hayvanlarda ve bitkilerde farklı gerçekleşir. Hayvanlarda bu bölünme şekline boğumlama denir. Hücre tam ortadan ikiye, iki tam yuvarlak şeklinde ayrılır.
  ]]>
  Mitozun Evreleri https://www.mitozbolunme.com/mitozun-evreleri.html Thu, 06 Dec 2018 06:13:22 +0000 Mitozun Evreleri, Mitoz bölünme tek hücreli ve çok hücrelerde farklılık gösterir. Tek hücreli canlılarda üreme olarak adlandırılırken çok hücreli canlılarda ise büyüme ve yenilenme olarak bilinir. Çok hücreli canlıla Mitozun Evreleri, Mitoz bölünme tek hücreli ve çok hücrelerde farklılık gösterir. Tek hücreli canlılarda üreme olarak adlandırılırken çok hücreli canlılarda ise büyüme ve yenilenme olarak bilinir. Çok hücreli canlılarda ayrıca belirli bir olgunluğa erişmiş hücrenin kendinden bir tane daha kopyalayarak yeni bir hücre oluşturması olarak da bilinir. Mitoz bölünmenin en genel özelliği bütün canlılarda gerçekleşiyor olması ve 2n kromozoma sahip hücrelerde görülmesidir. Mitoz bölünme gerçekleştiği zaman 2n kromozomlu hücreden her biri 2n kromozoma sahip iki adet hücre meydana gelir. Görünüm itibariyle birbirinin tıpa tıp benzerdir.

  Mitoz bölünmenin en önemli özelliklerinden bir tanesi de kalıtsal özellikleri değiştirmeden o canlı türünün devamını sağlar. Yeni oluşan bu iki hücre kalıtsal olarak aynı DNA’ya sahiptir. Mitoz bölünme sonucu oluşan hücrelerin kromozom sayısı sabit kalır.

  Mitozun Evreleri Nelerdir

  Mitoz evreleri 1 hazırlık ve 4 bölünme evresi olarak toplamda 5 adet evreden oluşur. Mitoz bölünme temel üreme özelliklerinin görüldüğü evreler aslında çekirdek bölünmesi ve sitoplazma bölünmesi olarak 2 evrede gerçekleşir. Sitoplazma bölünmesi çekirdek bölünmesinden sonra gerçekleşen evredir. 

  İnterfaz Evresi: Hazırlık evresi olarak da bilinir.  Diğer evrelerde bölünmenin tamamlanabilmesi için gereken organeller düzenlenir ve hazırlık süreci tamamlanır. İnterfaz  evresi kendi içinde G1, S ve G2 adı verilen 3 bölüme ayrılır. G1 bölümünde gerçekleşen ATP ve protein sentezi bölünme için iki katına çıkarak DNA eşlemesini başlatır. Ardından S evresine geçilir. S evresinde eşlemesi tamamlanan DNA sonrası iki iplikli hale gelen kromozomların her ipliği birbirlerine bağlanır. Son olarak G2 bölümünde ise bölünme hazırlıkları tamamlanır. Bu evre yetişkin bir insan için toplamda 24 saatte tamamlanır.

  Profaz Evresi: İnterfaz evresinde birbiriyle eşlenmiş olan kromatinler bu evrede kısalıp daha sonrasında kalınlaşırlar. Böylece yeni hücre için gerekli olan kromozom yapısına dönüşürler. Hücrede bulunan çekirdek zarı, çekirdekçik ve organeller dağılarak kaybolurlar. Kromozomların rahat hareket etmesi için bu dağılma mutlaka gereklidir. Son olarak tüm kromozomlar hücrenin tam ortasında sıralanır. Bu sıralanmaya aynı zamanda ekvatoral sıralanma adı da verilir. Sırlanma sonrası profaz evresi sona erer. 

  Metafoz Evresi: Birbiriyle eşlenmiş olan kromotitler hücrenin tam orta noktasında bir halka oluştururlar. Oluşturulan halka her zaman muntazam olmaz ve muntazam olma özelliği aranmaz. Dağınık olarak da dizilebilirler. Bundan sonraki süreçte sentrozomlar iğ ipliklerini kromozomlara tarafına yönelterek yeni hücren oluşumunu şekillendirmeye başlarlar. Kromotitler hücrenin orta noktasında yavaşça boğumlanır. Kromozomların en net görüldüğü evredir. 

  Anafoz Evresi: Bu evrede iki hücre için de ortak olarak bölünme başlar. İlk önce birlikte eşlenmiş olan kromatitler, sentromerleri ve en önemlisi de iğ iplikleri aynı anda ve aynı oranda ikiye ayrılır. Ayrılma sonrası her biri sağ ve sol kutuplara doğru dağılmaya başlarlar. Dağılan bu kromatitlerin kutup noktalarına ulaşması ile bu evre tamamlanır. 

  Telofaz Evresi: Bölünmenin son evresidir.Hücrede bulunan çekirdek zarı, çekirdekçik ve organeller profaz evresinde dağılarak kaybolmuştu. Bu evrede her iki taraf için de yeniden oluşmaya başlarlar. Oluşum sonrası kutuplara çekilen kromatitler çekirdek zarlarının içerisine girerek DNA’yı tamamlar. Metafoz evresinde hücrenin orta noktasında boğumlanan kromotitler o bölgeden tamamen ayrılarak birbirine benzer iki farklı hücreyi meydana getirir. 

  Bitkilerde ve Hayvanlarda Gerçekleşen Mitoz Bölünme Farkları 

  Hayvan hücrelerinde mitoz bölünmesinde sentrozom eşlenmesi olur ve iğ iplikleri sentrozom tarafından oluşturulur. Bitki hücrelerinde ise iğ iplikleri sentrozom tarafından oluşturulmadığı için sitoplazmadaki proteinler tarafından oluşturulur. Bu say]]> Mitoz Bölünme Çeşitleri https://www.mitozbolunme.com/mitoz-bolunme-cesitleri.html Fri, 07 Dec 2018 00:28:48 +0000 Mitoz bölünme çeşitleri Hücrenin ikiye ayrılarak yeni hücreler meydana getirmesine mitoz bölünme denmektedir. Çekirdeğin kontrolü altında olan bu bölünmenin oluşabilmesi için hücrenin büyük ve olgun bir yapıda olmas Mitoz bölünme çeşitleri Hücrenin ikiye ayrılarak yeni hücreler meydana getirmesine mitoz bölünme denmektedir. Çekirdeğin kontrolü altında olan bu bölünmenin oluşabilmesi için hücrenin büyük ve olgun bir yapıda olması gerekmektedir.  Mitoz bölünme üç evreden oluşmaktadır. Bütün canlılarda meydana gelmekte olan bu mitoz bölünme ayrıca bir hücreden iki yeni hücre meydana getirmektedir. Bunun yanı sıra bu bölünme sırasında vücutta bulunan kromozom sayısı değişmez ve bilgisi aynı kalır. Ayrıca tek hücreli yapıda bulunan canlılarda hücreyi çoğaltmayı sağlamaktadır. Mitoz bölünme büyüme ve onarımı da sağlamaktadır. 


Mitoz bölünme çeşitleri

İnterfaz bölünme: Bu evre bölünmeye hazır olan hücrenin bölünmesi için hazırlık evresidir. İnterfaz evresinde bölünecek olan hücre olgun bir yapıdadır ve büyümesini tamamlamıştır. Bunun yanı sıra bu evrede enerji, protein ve salgı gibi maddelerin sentezi yapılır. Bunun yanı sıra evrenin sonunda DNA kendini eşleyerek sayısını iki katına çıkartmaktadır. 
Çekirdek bölünmesi: Bu evre dört kısımdan oluşmaktadır. Kromozomlar bu evrede ayrılır ve iki çekirdekli bir hücrenin oluşmasını sağlar.
 • Profaz: Bu bölünme ile çekirdekte bulunan zar ve çekirdekcikte erimeler meydana gelir. Ayırca kromatin iplikleri kalın bir hal alarak kısalır. Bunun yanı sıra sentrozomda iğ iplikleri oluşur.
 • Metefaz: Eşleşmiş olan ikili kromatitler hücrenin ağ ipliklerine bağlanmasını sağlamaktadır. 
 • Anafaz: Bu evre de ise eşleşmiş olan ikili kromotitler de birbirinden ayrılmalar görülmektedir. Bu ayrılma sonucu eş kromozomlar farklı kutuplara giderler. 
 • Telofaz: Profazın tam tersi olay meydana gelmektedir. Bu evrede kromozomlar incelip uzayarak kromatinlerin oluşmasına neden olmaktadırlar. Ayrıca iğ iplikleri kaybolarak yeni çekirdek zarları oluşur. 
Stoplazma bölünmesi: Mitoz bölünme çeşitleri arasında yer alan bu evre sitoplazmanın iki parçaya ayrılmasını sağlamaktadır. İki farklı şekilde gerçekleşme özelliği bulunmaktadır. Bu farklılığın nedeni ise selüloz çeperinin bulunup bulunmaması ile alakalı bir durumdur. Eğer selüloz çeperi var ise bakteri, mantar, hayvan ve insan hücreleri ortadan bağlanarak bölünme gösterir. Bu durum ile birlikte orta plak sitoplazmasında ayrılma görülür. 
]]>
Mitoz Mayoz https://www.mitozbolunme.com/mitoz-mayoz.html Fri, 07 Dec 2018 00:48:59 +0000 Mitoz Mayoz; hücre bölünmesi diye adlandırılan mitoz ve mayozda hücrelerin bölünüp çoğalması söz konusudur. Canlının hayatını idam ettirebilmesi için mitoz ve mayoz bölünmesi şarttır. Mitoz bölünmesi genellikle hücrede Mitoz Mayoz; hücre bölünmesi diye adlandırılan mitoz ve mayozda hücrelerin bölünüp çoğalması söz konusudur. Canlının hayatını idam ettirebilmesi için mitoz ve mayoz bölünmesi şarttır. Mitoz bölünmesi genellikle hücrede büyüme, onarım gibi durumlarda görülen bir bölünme iken mayoz bölünme üreme ile ilgili hücre bölünmesidir.  Mitoz bölünme ile kromozom sayısı aynı iki yeni hücre meydana gelmektedir. Bu meydana gelen hücrelerin tıpkısının aynısıdır. Kalıtsal özellikleri aynıdır. Bir sonraki mitoz bölünme ile oluşacak yeni hücrelere genetik bilgilerin aktarımı söz konusudur. Mayoz bölünme ise eşey hücrelerin oluşmasında önemli olan bir bölünmedir. sadece eşey hücrelerinde görülür. Mayoz bölünmede kromozom sayıları yarıya inerek dört yeni hücre oluşmaktadır.  

Mitoz mayoz bölünme aşamaları;
 • Profaz
 • Metafaz
 • Anafaz 
 • Telofaz
Mitoz mayoz bölünmedeki aşamalar genellikle aynı olup kendi içlerinde bazı farklılıklar vardır. Bu aşamaların amacı hücrenin bölünmesindeki gerekli materyallerin eşlenebilmesidir. Mitoz bölünme evrelerinde genetik materyalin ve hücre için hayati öneme sahip organallerin ikiye bölünmesi esası ile iki kısımdan meydana gelir. Mitoz bölümün birinci kısımında genetik materyalin bulunduğu çekirdek bölünmesi ikinci kısımında ise organellerin bulunduğu sitoplazma bölünmesidir. Çekirdek bölünmesi kısmı ile iki yeni çekirdek oluşur. Bir sonraki kuşağa bu çekirdek vasıtası ile genetik bilgileri aktarırlar. İkinci kısımda ise oluşan yeni hücreler hayatını devam ettirebilmesi için organeller paylaştırılan kısımdır. 

Mayoz bölünme ise eşey hücreler dediğimiz sperm ve yumurtalarda gerçekleşir. Sperm ve yumurtanın birleşip zigotu oluşturması için mayoz bölünme şarttır. Mitoz ve mayoz bölünme aşamalarının profaz safhasında, genetik materyalin taşındığı kromozom eşleşmesi meydana gelir. Metafaz aşamasında ise kromozomlar hücre ekvetorunda özel bir dizilim göstermektedir. Anafaz aşamasında, kormozomların topluluğu olan kromatidler, birbirlerinden ayrışarak farklı zıt kutuplara çekilmektedir. Telefoz aşamasında ise çekirdek bölünmesi gerçekleşmektedir. Tüm bu aşamalar gerçekleştikten sonra hücre belirli bir büyüklüğe ve bölünme zamanına geldiğinde hücre bölünmesi gerçekleşir. 

Mitoz mayoz arasındaki farklar;
 • Mitozda bölünme sonrası iki hücre meydana gelirken mayoz da bölünme sonrası dört hücre oluşur. 
 • Mitoz çok hücreli  vücut hücrelerinde gerçekleşirken, mayoz sadece üreme hücrelerinde gerçekleşir. 
 • Mayoz bölünme sadece canlının üreme zamanında gerçekleşirken mitoz  bölünme ömür boyu devam eder.
 • Mitoz bölünme kalıtsal devamlılığı sağlarken mayoz bölünme kalıtsal çeşitliliği sağlar.
 • Mitoz bölünme sonucu oluşmuş hücrelerde kromozom sayısı aynı kalırken, mayoz bölünmede ise kromozom sayısı yarıya inmiştir. 
 • Mitoz bölünmede çekirdek ve sitoplazma bölünmesi bir kez gerçekleşirken, mayoz bölünmede iki kez gerçekleşir. 
 • Mitoz bölünme tek hücreli hücrelerde üremeyi sağlarken mayoz bölünme sağlamaz.
]]>
Mitoz Mayoz Arasındaki Farklar https://www.mitozbolunme.com/mitoz-mayoz-arasindaki-farklar.html Fri, 07 Dec 2018 19:24:37 +0000 Mitoz mayoz arasındaki farklar: Hücrelerin bölünerek yeni hücrelerin meydana gelmesine bölünme denir. Bu bölünme ise iki şekilde gerçekleşir. Bunlar ise; mitoz ve mayoz bölünmedir. Şimdi sizler ile birlikte bu bölünme çeşitl Mitoz mayoz arasındaki farklar: Hücrelerin bölünerek yeni hücrelerin meydana gelmesine bölünme denir. Bu bölünme ise iki şekilde gerçekleşir. Bunlar ise; mitoz ve mayoz bölünmedir. Şimdi sizler ile birlikte bu bölünme çeşitlerinin nasıl olduğu ve birbirinden farklı yönleri nelerdir bunu öğrenelim.

Mitoz bölünme: Bir hücreden bölünme ile yeni hücrelerin oluşmasına mitoz bölünme denir. Mitoz bölünme vücut hücrelerinde gerçekleşen bir bölünme çeşididir. Mitoz bölünmede homolog kromozomlar olmadığı için birbirinin aynısı olan hücreler meydana gelir. Mitoz bölünme sonucunda toplamda iki hücre ortaya çıkar. Ayrıca mitoz bölünmenin iki önemli işlevi vardır. Bunlar ise şu şekildedir. Tek hücreli canlılarda meydana gelen mitoz bölünme canlının büyüyüp gelişmesini sağlar iken, çok hücreli canlılarda gözlemlenen mitoz bölünme canlının vücudundaki hasar gören hücrelerin onarılmasına yardımcı olur.

Mayoz bölünme: Mayoz bölünme eşeyli üreme yapan canlılarda gözlemlenir. Zaten mayoz bölünmenin gerçekleşebilmesi için eşey hücrelerinin olması gerekir. Üreme hücreleri olan sperm, yumurta ve polenin oluşumunu sağlar. Mayoz bölünme sonucunda kromozom sayısında yarıya düşme gözlemlenir. Ayrıca da toplamda dört tane ve birbirinden farklı yapıya sahip hücre meydana gelir. Mayoz bölünmede krosing-over dediğimiz gen alış verişi gerçekleştiği için yeni oluşan hücreler kalıtsal açıdan birbirinden farklı özelliklere sahip olur.

Mitoz Mayoz arasındaki farklar:
 • Mitoz bölünme; tek hücreli canlılarda üreme, çok hücreli canlılarda büyüme ve gelişme, rejenerasyon (yenilenme), bazı canlılarda ise gamet oluşumu olurken; Mayoz bölünmede, 2n kromozomlu eşeyli üreyen canlılarda üreme hücresi oluşturma amaçlı gerçekleştirilir.
 • Mitoz bölünme sonucunda iki hücre oluşur iken, mayoz bölünme sonucunda dört hücre meydana gelir.
 • Mitoz bölünme sonucunda kromozomlarda hiçbir değişiklik meydana gelmez iken mayoz bölünme sonucunda kromozomlarda değişiklikler gözlemlenir.
 • Mitoz bölünme gerçekleşirken kromozom sayısında bir değişiklik meydana gelmez yani kromozom sayısı sabit kalır fakat mayoz bölünmede kromozom sayısı yarıya düşer.
 • Mitoz bölünme canlılarda ölene kadar devam eder iken, mayoz bölünme üreme olayının bitimine kadar devam eder.
 • Mitoz bölünme vücut hücrelerinde gerçekleşir iken mayoz bölünme eşey hücrelerinde gerçekleşir.
 • Mitoz bölünme vücut hücrelerinde gerçekleştiği için kalıtsal çeşitlilik gözlemlenmez, fakat mayoz bölünme eşey hücrelerinde gerçekleştiği için kalıtsal çeşitlilik meydana gelir.
 • Mitoz bölünme de n, 2n ve 3n kromozomlu hücreler oluşurken, mayoz bölünme de 2n kromozomlu üreme ana hücreleri oluşur.
 • Mitoz bölünmede çekirdek ve sitoplazma bölünmesi sadece bir kez gerçekleşirken, mayoz bölünme de sitoplazma ve çekirdek bölünmesi ikişer kez oluşur.
 • Mitoz bölünmenin anafaz evresinde kardeş kromotidlerde ayrılma oluşurken; mayoz bölünmede anafaz-1 de homolog kromozomlarda ayrılma, anafaz-2 de ise kardeş kromotidlerde ayrılma meydana gelir.
 • Mitoz bölünmede tetrat, sinapsis, kiyazma ve krosing-over gibi değişiklikler oluşmazken mayoz bölünmede profaz evresinde tetrat, sinapsis, kiyazma ve bazen de krosing- over gibi oluşumlar gözlemlenir.
]]>
Biyoloji Mitoz Bölünme https://www.mitozbolunme.com/biyoloji-mitoz-bolunme.html Sat, 08 Dec 2018 02:39:25 +0000 Biyoloji mitoz bölünme: Biyolojide mitoz bölünme hücre bölünmesinin bir çeşididir. Mitoz bölünme ile birbirinin aynısı olan yeni hücreler üretilir. Biyolojide mitoz bölünme tek hücreli canlılarda üremeyi sağlar. Çok hücr Biyoloji mitoz bölünme: Biyolojide mitoz bölünme hücre bölünmesinin bir çeşididir. Mitoz bölünme ile birbirinin aynısı olan yeni hücreler üretilir. Biyolojide mitoz bölünme tek hücreli canlılarda üremeyi sağlar. Çok hücreli canlılarda ise büyüme, gelişme ve onarım işlemlerini yapılmasını sağlar. Hasara uğrayan hücrelerin tekrardan oluşmasını sağlar. Eşeysiz üremede ise bazı canlılarda üremeye yardımcı olur. Biyolojide mitoz bölünme sonucunda iki tane yeni hücre meydana gelir. Kalıtsal çeşitlilik oluşmadığı için mitoz bölünme sonucunda oluşan canlılar ana bireyin tıpatıp aynısıdır. Biyolojide mitoz bölünme ile kromozom sayısında hiçbir değişiklik oluşmaz. Yani kromozom sayısı ve kromozomların niteliğinde hiçbir şey değişmez. 

Mitoz bölünme canlı hücrelerde ölene kadar devam eder. Biyoloji mitoz bölünme sonucunda hücreler arasında herhangi bir çeşitlilik oluşmadığı için kalıtsal yönden de hiçbir değişiklik meydana gelmez fakat kalıtsal devamlılık sağlanmış olur. Mitoz bölünme sonucunda meydana gelen hücreler n, 2n ya da 3n kromozomlu hücreler olabilmektedir. Biyoloji mitoz bölünme sonucunda oluşan hücrelerin büyüklüğünde, organel sayısında ya da sitoplazma miktarında değişikler gözlemlenebilir. Bu oldukça normal bir durumdur.

Biyoloji mitoz bölünme evreleri:

Karyokinez (Çekirdek bölünmesi)
 • Profaz
 • Metafaz
 • Anafaz
 • Telofaz 
Sitokinez (Sitoplazma bölünmesi)

Profaz evresi: Mitoz bölünmenin ilk evresi olan profaz evresinde kromatin iplikler kısalıp kalınlaşarak kromozom oluşumunu sağlar. Ayrıca çekirdek zarı ve çekirdekçikler kaybolmaya başlar. 

Metafaz evresi: Kromozom haline gelmiş olan kromatin iplikler iki kutbun orta noktasına gelerek dizilmeye başlar. Yan yana dizilen kromozomlar mikroskop ortamından çok net bir şekilde görülmeye başlar. 

Anafaz evresi: Hücrenin ortasına dizilen kromozomlar sentromerlerine bölünmeye başlar. İğ ipliklerinin boylarının kısalmaya kardeş kromotidler birbirinden ayrılarak karşılıklı olarak zıt kutuplara çekilmeye başlar. Mitoz sonucu oluşan hücrelerde kromozom sayısının aynı kalmasının sebebi bu evredeki kardeş kromotidlerin ayrılmasıdır. Kromozomlar kutuplara ulaştığında anafaz evresi tamamlanmış olur.

Telofaz evresi: Bu evre mitoz bölünmenin son evresidir. Telofaz evresinde kromozomlar tamamen zıt kutuplara çekilmiştir. Burada iğ iplikleri kaybolmaya, kromozomlar ise kromatin ipliklere dönüşmeye başlar. Kaybolan çekirdekçik ve çekirdek zarı oluşmaya başlar.

Sitokinez (Sitoplazma bölünmesi):

Hayvanlarda ve bitkilerde sitoplazma bölünmesi farklı şekillerde gerçekleşir. Bitki hücresinde sitoplazma bölünmesi genellikle telofaz evresinde oluşmaya başlar. Hayvan hücrelerinde ise sitoplazma hücreyi ikiye bölecek şekilde kasılmaya hücre zarının her iki yönde dıştan içe doğru boğumlanması sitoplazmanın bölünmesine neden olur.

Hayvan hücrelerinde sitoplazma bölünmesi genel olarak anafaz evresinde bölünmeye başlar. Sitokinez sonucunda ise hayvan ve bitki hücrelerinden iki yeni hücre oluşur. Bitki hücrelerinde hücre duvarı olduğu için sitoplazma bölünmesi boğumlanma ile gerçekleşmez.
]]>
Mitoz https://www.mitozbolunme.com/mitoz.html Sat, 08 Dec 2018 09:36:23 +0000 Mitoz, prokaryot ve ökaryot canlılardaki üreme şeklidir. Mitozda ana hücre eşit sayıda kalıtım maddesine sahip yavru hücre oluşturur. Oluşan yavru hücreler tam olarak ata canlıya benzemektedir. Mitoz ile hasar Mitoz, prokaryot ve ökaryot canlılardaki üreme şeklidir. Mitozda ana hücre eşit sayıda kalıtım maddesine sahip yavru hücre oluşturur. Oluşan yavru hücreler tam olarak ata canlıya benzemektedir. Mitoz ile hasar alan ve gençliğini kaybeden hücrelerin onarımı gerçekleştirilir. Ayrıca büyümeyi sağlar. Mitoz bölünmede ata canlıdan 2 yeni yavru hücre meydana gelir. Mitoz bölünme tek hücreli canlılarda üremeyi sağlamaktadır. 

Mitoz Evreleri

Mitoz bölünme gerçekleşmeye başlamadan önce bir hazırlık aşaması geçirmektedir. Bu hazırlık evresine interfaz adı verilir. İnterfaz mitozun ana aşamalarından birisi değildir. İnterfaz mayoz ve mitoz bölünmelerde ortak olarak görülen bir evredir, yani buna göre büyün canlıların ortak olarak geçirdiği aşama interfazdır. İnterfaz aşamasında büyüme, biyokimyasal reaksiyonlar gerçekleşir. 

İnterfaz aşamasında gerçekleşen bazı olaylar şunlardır:
 • Kromozomlar birbirleri ile eşleşir. 
 • Kromozomların eşlenmesi ile iplik haline gelen kromozomların ipliklerine kromatit adı verilir. 
 • Kromatitler sentromerler ile birbirlerine bağlanırlar. 
 • Sentrioller birbirlerini eşlemektedir. 
 • ATP sentzleri, RNA, protein sentezi, büyüme gibi metabolizmasal işlevler hızlı bir şekilde gerçekleşir.
Karyokinez (Çekirdek Bölünmesi): İnterfaz dışında karyokinez aşamasında profaz, metafaz, anafaz ve telofaz adı verilen birbirini takip eden 4 evre gerçekleşmektedir. 

Profaz Nedir Ağa benzeyen bir yapı gösteren kromatin iplikler, helezon biçiminde kıvrak bir yapıya geçer, kalınlaşır ve kromozomları meydana getirir. Kromozomlar profaz evresinde görüntüsü farkedilebilir hale gelmektedir. İnterfaz aşamasında eşlenen sentrioller aynı polarlara gider ve aralarda iğ iplikleri oluşturur. Mitozdaki profaz aşamasının sonlarına doğru çekirdek zatı ve çekirdekçik erir.

Metafaz: İğ ipliğine tutunmakta olan kromozomlar hücrenin ekvator bölgesine dizilirler. Kromozomların en belirgin şekilde görüldüğü evredir. Her bir kromozoma bağlı olan sentromerler belirgin bir şekilde ikili yapıya bölünür ve kromatitler birbirinden ayrılırlar. Sentromerler bütün kromatitlerde aynı anda gerçekleşir. Kromatitlerin sentromerleri iğ ipliklerine tutunur ve zıt kutuplara gitmek için hazırlanır. 

Anafaz: Kromatitler bu evre de kutuplara doğru harekete geçer. Kromatitler birbirlerinden ayrılırlar ve bu duruma kardeş kromozom adı verilmektedir. Kardeş kromozomlar kutuplara ulaştığı zaman anafaz aşaması tamamlanır.

Telofaz: Profaz evresinin tam tersidir. 

Sitokinez: Karyokinez aşamaları tamamlandıktan sonra hücre sitokinez aşamasına geçer. Sitokinez bitki ve hayvan hücrelerinde farklı olarak gerçekleşir. Hayvan hücresinde sitoplazma bölünmesi boğumlanma şeklinde oluşur.
]]>
10 Sınıf Biyoloji Mitoz Bölünme https://www.mitozbolunme.com/10-sinif-biyoloji-mitoz-bolunme.html Sat, 08 Dec 2018 23:30:54 +0000 10. sınıf biyoloji mitoz bölünme: Mitoz bölünme tek hücrelilerde üremeyi çok hücrelilerde ise çoğunlukla büyümeyi gelişmeyi ve de rejenerasyonu (yenilenmeyi) sağlar. Mitoz bölünme bazı çok hücrelilerde üremeyi sağlar. ( 10. sınıf biyoloji mitoz bölünme: Mitoz bölünme tek hücrelilerde üremeyi çok hücrelilerde ise çoğunlukla büyümeyi gelişmeyi ve de rejenerasyonu (yenilenmeyi) sağlar. Mitoz bölünme bazı çok hücrelilerde üremeyi sağlar. (Eşeysiz üreme) 

Mitoz bölünme sonucunda bir hücreden iki yeni hücre oluşur. Kromozom sayısının değişmeden aynı kalmasını sağlar.  Kromozomların niteliğini  ve niceliğinin aynı kalmasını sağlarlar. Mitoz bölünme ile oluşan hücrelerde genetik çeşitlilik oluşmadığı için hücrelerin kalıtsal yapısı birbiri ve ana hücreyle aynıdır. Kalıtsal açıdan 
 farklılığa neden olmaz. Kalıtsal sürekliliği sağlar. Mitoz bölünme sonucunda oluşan hücreler n,2n ve 3n kromozomlu olabilir. 

Mitoz bölünme sonucunda oluşan hücrelerin orgeneral sayısı, sıtoplazma miktarı  hücre büyüklükleri aynı olmayabilir. Mitoz bölünme sonucunda meydana gelen hücrelerde kalıtsal açıdan farklılıklar olursa bu durum mutasyon ile açıklanır.Mitoz bölünme iki aşamadan oluşmaktadır. Bunlar ise çekirdek ve sitoplazma bölünmesidir.

10.Sınıf biyoloji mitoz bölünme evreleri: 

Profaz evresi: kromatin iplikler kısalıp kalınlaşarak kromozom adı verilen bir yapıya dönüşür. Profaz evresinde çekirdekçik ve çekirdek zarı erimeye başlar. İnterfazda kendini işleyen ve mikrotübül proteinlerden oluşmuş olan sentromerler hücrenin zıt kutuplarına çekilerek iğ ipliklerini oluştururlar.
Not: Bitki hücrelerinde sentrozom bulunmaz. Bu nedenle iğ ipliklerini sitoplazma da bulunan mikrotübül adı verilen özel proteinler oluşturur.

Metafaz evresi: Kinetokorlarından iğ ipliklerine tutunmuş olan kromozomlar, iki kutbun orta noktasında bulunan düzlem üzerine yan yana dizilir. Kromozomların mikroskopta net olarak görülebileceği evredir. Bu evrede kromozomlar uzunluk, bant özellikleri, sentromer konumu gibi farklı özelliklere sahiptir.

Anafaz evresi: Kromozomların sentromerleri bölünür. Hücrede bulunan iğ iplikleri kısalıp kalınlaşarak farklı kutuplara çekilir. (Artık kromotidlerin her biri bir kromozomdur.) Kinetokorlara bağlı olmayan iğ iplikleri zıt kutuplara doğru itilerek hücrenin boyuna uzamasını sağlar ve kromozom hareketlerine yardımcı olur. Kromozomlar kutuplara ulaştığında anafaz evresi tamamlanmış olur. 

Telofaz evresi: Kromozomlar tamamen zıt kutuplara çekilmiş durumundadır. İğ iplikleri kaybolur. Kromozomlar kromatin ipliklere dönüşür. Çekirdek zarı ve çekirdeçik yeniden oluşur. İki çekirdekli bir hücre görüntüsü ortaya çıkar.

Sitoplazma bölünmesi: Hayvan hücrelerinde ve bitki hücrelerinde sitoplazma bölünmesi farklı şekillerde gerçekleşir. Hayvan hücrelerinde sitoplazma bölünmesi genellikle anafaz evresinde başlar ve hücrenin ortasından boğumlanarak ikiye bölünür. Bitki hücrelerinde ise sitoplazma ara lamel oluşturarak gerçekleşir.
]]>
Mitoz Ve Mayoz Bölünme https://www.mitozbolunme.com/mitoz-ve-mayoz-bolunme.html Sun, 09 Dec 2018 12:19:02 +0000 Mitoz Ve Mayoz Bölünme; tek bir hücreden yeni hücrelerin meydana gelmesini sağlayan iki tür hücre bölünmesi vardır bunlar mitoz ve mayoz bölünmedir. Mitoz bölünme neticesinde kromozom sayısı aynı kalmış olan iki yeni hücre Mitoz Ve Mayoz Bölünme; tek bir hücreden yeni hücrelerin meydana gelmesini sağlayan iki tür hücre bölünmesi vardır bunlar mitoz ve mayoz bölünmedir. Mitoz bölünme neticesinde kromozom sayısı aynı kalmış olan iki yeni hücre meydana getirilir. Bu iki yeni hücre genetik olarak eş olan hücrelerdir. Kalıtsal yönden hiçbir farklılıkları yoktur. Bölünmelerin gerçekleştiği tek yer vücut hücreleridir. Mitoz bölünme tek hücreli olan canlılarda çoğalmayı sağlar, birden fazla hücresi olan canlılarda da büyümeyi ve hasar gören kısımların onarımını üstlenir. Mitoz bölünme insan hücrelerinde yirmi ile yirmi beş yaş aralığına kadar büyümeyi sağlar iken bitkilerde büyüme koşullar uygun olduğu müddetçe sınırsız olarak meydana gelir. İnsanda mitoz bölünmenin rastlanmadığı hücreler; sinir hücreleri, olgunlaşmış olan kan hücreleri ve çizgili kas hücreleridir. Mayoz bölünme eşeyli üreme esnasında özel üreme hücrelerinin oluşumunun gerçekleşmesinde görülen bir olaydır. Mayoz bölünme sadece eşey organlarında gerçekleştirilebilir. Mayoz bölünme sırasında anne üreme hücrelerinin kromozom sayısı yarıya inerek dört yeni hücre meydana getirir. Mayoz bölünmede mitoz bölünmenin aksine genetik şifreler yani kalıtsal yön tamamen birbirinden farklıdır. Mayoz bölünmede hücreler birbirleri ile benzer özellikler göstermezler. Üremeyi gerçekleştiren sperm, yumurta ve polenler mayoz bölünme sayesinde meydana gelir. 

Mitoz ve mayoz bölünme ortak özellikleri;
 • Dna eşlemesi her ikisinde de gerçekleşir.
 • İğ iplikleri oluşturulur.
 • Hücrelerin çekirdek zarları vardır.
 • Kardeş kromatit iplikler birbirinden ayrılır.
 • Mitotik evreler ortak şekilde gerçekleşir. 
Mayoz bölünme mayoz bir ve mayoz iki olmak üzere iki etapta gerçekleşir. Mayoz bir de homolog kromozomlar birbirlerinden ayrılırlar iken, mayoz iki de kardeş kromatit iplikler birbirinden ayrılma gösterir. Mitoz ve mayoz bölünmede çekirdek ve sitoplazmalar bölünebilme özelliği gösterirler. 

Mitoz ve mayoz bölünme evreleri;
 • Profaz evresi
 • Metafaz evresi 
 • Anafaz evresi
 • Telofaz evresi
Mayoz bölünmede profaz evresinde iki farklı canlıdan gelen homolog olan kromozomlar birbirleri ile sarılarak dört kromatidli bir düzen meydana getirirler. Profaz evresinde krossing over olayı görülür. Mayoz bölünmede metafaz evresinde kromatidler iğ ipliklerine tutunma gösterirler. Mayoz bölünmede anafaz evresinde iğ ipliklerinin kasılıp kısalması ile kromozomlar zıt kutuplara ayrılır. Telofaz evresinde kromozomlar kromatinlere dönüşür ve yeni hücrelerin çekirdek zarları meydana gelmeye başlar. Mitoz bölünmede profaz kromatin iplik kısalıp kalınlaşma göstererek kromozomların ortaya çıkmasını sağlar. Mitoz bölünmede metafaz evresinde eşleşmiş olan kardeş kromatidler birbirlerinde ayrılma gösterir. Mitoz bölünme de anafaz evrede kromatidler iğ ipliklerinin kısalması ile ayrışırlar ve iğ iplikler zıt kutuplara ayrılır. Mitoz bölünme de telofaz evre kromatidlerin uzaması yolu ile kromatin iplik oluşturur. 
]]>